Podmienky používania webu akourobit.sk

Vítame vás na stránkach akourobit.sk. Pred pokračovaním prehliadania stránok sa, prosím, oboznámte s podmienkami používania:

1. Prevádzkovateľom webových stránok akourobit.sk je Michal Toma, Čsl. armády 16, 927 01 Šaľa, IČO 45 950 211, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa pod číslom 450-11420.

2. Žiadne informácie na webových stránkach akourobit.sk nie sú odborného charakteru a sú čerpané z voľne dostupných zdrojov. Nie sú a nesmú byť považované za výživové a zdravotné odporúčania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 12. 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Výživové doplnky nie sú lieky a nedokážu nahradiť odborné lekárske vyšetrenie.

3. Informácie uvedené na webových stránkach akourobit.sk používate na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za správnosť informácii, ani za prípadné škody, spôsobené ich použitím.

4. Stránky akourobit.sk sú spolufinancované províziami od našich partnerov (môžete si prečítať viac o financovaní webu). Prevádzkovateľ stránok akourobit.sk nie je predajcom žiadneho tovaru ani služieb, pokiaľ nie je uvedené inak. Z toho dôvodu nezodpovedá za informácie o vlastnostiach a cenách propagovaných produktov a služieb.

5. Všetok obsah na webových stránkach, ako napr. texty, fotografie, obrázky, video či hudba je majetkom prevádzkovateľa alebo tretích strán a môže byť chránený autorskými právami. Jeho používanie a rozširovanie môže podliehať súhlasu zo strany autora. V prípade, ak budete chcieť časť obsahu použiť, kontaktujte nás. Samozrejme, z a zdieľanie stránok na sociálnych sieťach vám budeme vďační, podporíte tým naše úsilie.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.

Návrat hore