Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia a právne predpisy

Týmito zásadami ochrany osobných údajov sa riadime na webových stránkach akourobit.sk. Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz, pri akýchkoľvek otázkach, nejasnostiach, problémoch alebo žiadostiach týkajúcich sa osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na info@akourobit.sk.

Prevádzkovateľom webu akourobit.sk je:

Michal Toma

Čsl. armády 16,

927 01 Šaľa,

IČO 45 950 211,

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa pod číslom 450-11420

Na webových stránkach akourobit.sk spracúvame osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (známeho aj pod skratkou GDPR). Osobné údaje spracúvame tiež v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Cookies

Ide o malé kúsky kódu, ktoré sú generované webovou stránkou akourobit.sk pri jej návšteve a ukladané do vášho zariadenia (počítač, smartfón, tablet a pod.).

Na stránkach akourobit.sk používame 2 typy cookies: 

Nevyhnutné cookies – Ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správny chod webovej stránky akourobit.sk. Stránka si vďaka nim pamätá vaše nastavenia, napr. veľkosť písma, navštívené stránky a pod. Tieto cookies spracúvame na základe oprávneného záujmu na správnom fungovaní stránky. Uchovávame ich 1 rok.

Marketingové cookies – Vďaka nim vieme, ktoré podstránky webu akourobit.sk ste navštívili, na aké prvky ste klikli, aký čas ste na ktorej podstránke strávili, ktoré súbory ste si stiahli, na základe akého hľadaného výrazu vo vyhľadávači Google ste navštívili našu stránku a pod. Ide o údaje ako anonymizovaná IP adresa, geografická lokalita, typ webového prehliadača či typ zariadenia. Získané údaje nám pomáhajú vylepšovať obsah na stránkach a sú plne anonymné. Na využitie týchto cookies si od vás žiadame súhlas. Pre detaily o spôsobe a dĺžke uchovávania údajov pozrite časť 3. Analytika a marketing.

Nastavenia cookies si tiež môžete upraviť v nastaveniach vášho webového prehliadača. Po úprave nastavení sa však môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie stránok akourobit.sk.

Nastavenia cookies

Kliknutím na tlačidlo si môžete zmeniť nastavenia cookies používaných na webe akourobit.sk:

3. Analytika a marketing

Na stránkach akourobit.sk využívame služby Google Analytics a Universal Analytics od spoločnosti spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnymi predpismi Írska (registračné číslo 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej v texte ako Google). Služba Google Analytics a Universal Analytics je podľa GDPR sprostredkovateľom osobných údajov, pretože zhromažďuje a spracúva údaje v mene webu akourobit.sk.

Službám Google Analytics a Universal Analytics neodosielame žiadne údaje, ktoré by umožňovali zistenie vašej totožnosti, ako napr. celé meno, používateľské meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, presná poloha (súradnice GPS).

Služby využívame, pretože vám chceme prinášať čoraz kvalitnejší obsah a zlepšovať naše stránky. Služby zaznamenávajú vašu aktivitu, napr. navštívené podstránky, čas strávený na nich, kliknutia na vybrané prvky (odkazy, tlačidlá) a pod. a spracúvajú ich do formy prehľadov interakcií návštevníkov na stránkach akourobit.sk.

Screenshot Googe Analytics
Údaje v službe Google Analytics a Universal Analytics sú anonymné (screenshot pochádza z merania pre iný web)

Údaje do služieb Google Analytics a Universal Analytics zasielame pomocou služby Google Tag Manager, ktorej prevádzkovateľom je takisto spoločnosť Google. Služba Google Tag Manager nezhromažďuje žiadne údaje a zabezpečuje iba jednoduchšiu správu sledovacích značiek. Na odosielanie údajov využíva už spomenuté marketingové cookies (pozri časť 2. tohto dokumenty). Zabrániť sledovaniu cez služby Google Analytics a Universal Analytics môžete úpravou nastavení cookies vo vašom internetovom prehliadači alebo inštaláciou rozšírenia pre váš webový prehliadač, ktoré získate na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Google Analytics a Universal Analytics zhromažďujú aj tzv. IP adresy na poskytovanie a zabezpečenie bezpečnosti služieb a poskytovanie informácií o tom, z ktorej geografickej lokality pochádzate. IP adresy sú anonymizované – služby poskytujú spôsob maskovania zhromaždených adries IP tým, že ich poslednú časť pozmenia. Môžete si prečítať viac o anonymizácii IP adries v službách Analytics.

Údaje v službe Google Analytics sú uchovávané počas 14 mesiacov, údaje v službe Universal Analytics sú uchovávané počas 50 mesiacov.

Uvedené údaje sú zdieľané so službou Search Console, ktorej prevádzkovateľom je takisto spoločnosť Google. Služba nám slúži na meranie výkonnosti webových stránok akourobit.sk vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača Google.

4. Komentáre na stránkach akourobit.sk

Ak zanecháte na stránke akourobit.sk komentár, zaznamenáme vaše meno, ktoré ste zadali do formulára na vloženie komentáru. Meno zaznamenávame na základe oprávneného záujmu – je to nevyhnutné, keďže pod týmto menom sa váš komentár (spolu s jeho obsahom) zobrazí na príslušnej stránke.

Okrem toho zaznamenáme vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali do formulára, vašu IP adresu a tzv. user-agent webového prehliadača. Uvedené tri údaje zaznamenávame z dôvodu ochrany proti spamu (nevyžiadaným komentárom), na základe oprávneného záujmu.

Pri pridávaní komentára môžete pomocou zaškrtávacieho políčka súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky medzi cookies vo vašom prehliadači. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sa vytvárajú iba pri zaškrtnutí príslušného políčka vo formulári na vloženie komentára sú platné jeden rok.

Vaše údaje zadané pri pridávaní komentára uchovávame iba na serveri akourobit.sk, a to po dobu 5 rokov od pridania komentára.

5. Vložený obsah z iných webových stránok

Podstránky na webe akourobit.sk môžu obsahovať vložený (tzv. embedded) obsah z iných stránok. Ide napr. o obrázky, GIF animácie, videá, zvuky, články a pod. Pri prehliadaní tohto obsahu na stránkach akourobit.sk navštívite zároveň danú webovú stránku, na ktorej je obsah uložený.

Webové stránky, z ktorých je obsah vložený, o vás môžu zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, najmä v prípade, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

6. Bezpečnosť vašich údajov

Všetky osobné údaje zabezpečujeme používaním silných hesiel a zabezpečeného internetového pripojenia pomocou šifrovacích funkcií typu SHA256.

7. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Všetky podnety, sťažnosti, žiadosti či otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na stránke akourobit.sk môžete smerovať na info@akourobit.sk.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, zaznamenanými na webovej stránke akourobit.sk máte podľa zákona 18/2018 Z.z napr. právo na:

  • vzatie súhlasu späť – Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo s používaním cookies môžete vziať kedykoľvek späť,
  • získanie výpisu údajov – Ak máme k dispozícii vaše osobné údaje, po prijatí vašej žiadosti vám obratom pošleme ich výpis,
  • aktualizáciu alebo opravu údajov – Napr. v prípade, ak sú vaše osobné údaje, ktoré máme uložené nesprávne,
  • vymazanie osobných údajov,
  • prenosnosť osobných údajov,
  • namietanie spracúvania osobných údajov,
  • podanie sťažnosti na orgán dozoru.

Žiadosti o uplatnenie práv nám môžete zaslať na info@akourobit.sk.

8. Orgán dozoru

Orgánom dozoru nad spracovaním osobných údajov v Slovenskej Republike je:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

9. Platnosť zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 6.1.2021.

Návrat hore