Elektrický kábel na zásuvky – ilustračný obrázok

Aký kábel na zásuvky? Najpoužívanejší je CYKY-J 3×2,5

Chystáte sa na prerábku elektroinštalácie alebo staviate od základov a chcete si nakúpiť kábel na zásuvky? Prečítajte si, ktorý typ sa používa najčastejšie, ako s ním správne pracovať a aké sú prípadné alternatívy.

Upozornenie:

Elektroinštalácia je vyhradené technické zariadenie. Inštalovať, opravovať ju či zasahovať do nej môže iba kvalifikovaný elektrotechnik s oprávnením podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. 

Prevádzkovateľ magazínu akourobit.sk nezodpovedá za prípadné škody spôsobené zásahmi do elektroinštalácie na základe informácií z tohto článku.

Vhodný spôsob elektroinštalačných prvkov by mal určiť projektant alebo kvalifikovaný elektrotechnik podľa viacerých kritérií. Takýto zásah do elektroinštalácie je následne odobrený revíziou zahŕňajúcou špeciálne merania. Revíziu vykonáva kvalifikovaný revízny technik.

Kábel na zásuvky: najvhodnejší je CYKY

Na trvalé elektroinštalácie s pevným uložením sa používa kábel na zásuvky CYKY-J 3×2,5. Skladá sa z 3 pevných medených vodičov, ako už názov napovedá, v tomto prípade s prierezom 2,5 mm2

Vodiče sú označené nasledovne:

  1. hnedý – fáza (ľavá zdierka zásuvky),
  2. modrý – neutrálny vodič (nulák, pravá zdierka zásuvky),
  3. žltozelený – ochranný vodič (tzv. uzemnenie, ochranný kolík zásuvky).
Zásuvkový kábel CYKY-J 3x2,5: popis vodičov

Vodiče môžete tvarovať, ale nie sú pružné ako napr. prívodné káble k elektrospotrebičom. Hodia sa teda iba na pevné uloženie, kde sa s nimi nebude za žiadnych okolností pohybovať. Pri ohýbaní by sa totiž mohli zlomiť.

Zásuvkový kábel CYKY 3×2,5 mm2 kruhový prierez, izolácia jednotlivých vodičov je z PVC. Okolo vodičov sa nachádza výplňová guma a vonkajšia izolácia je takisto z PVC – v tomto prípade čiernej farby. Takýto kábel sa najčastejšie ukladá pod omietku, do vopred pripravených drážok. Tie do steny vyhĺbite drážkovacou frézou a následne vŕtacím kladivom. 

Kábel však môžete uložiť aj do betónu, do chráničky, do dutých stien, líšt alebo aj priamo do zeme (v tom prípade do pieskového lôžka alebo do chráničky). Takisto ho môžete uložiť do exteriéru (plášť je odolný voči UV žiareniu) a na drevo, keďže elektrický kábel na zásuvky CYKY je odolný aj voči šíreniu plameňa. Detailné technické informácie nájdete na stránkach výrobcu káblov.

Prierez vodiča na zásuvky a vhodný istič

Kábel na zásuvky CYKY-J 3×2,5 mm2 sa skladá z 3 medených vodičov s prierezom (nie priemerom) 2,5 mm2. Kábel s takýmito vodičmi môžete teoreticky zaťažiť až prúdom 27 A, no všetko záleží na spôsobe uloženia, počte káblov vedľa seba, teplote prostredia atď. 

Najčastejšie sa však používa s ističom s menovitým prúdom 16 A. Ten totiž aj tak nevypne okamžite pri 16 A, ale niekedy o pár min. neskôr – v závislosti od úrovne preťaženia a charakteristiky ističa. 16 A istič je síce pre zásuvkový kábel štandardom, v praxi sa však môžu vyskytnúť situácie, kedy je vhodné použiť inú hodnotu (či už nižšiu alebo dokonca vyššiu). Správne istenie by preto mal odobriť projektant alebo kvalifikovaný elektrotechnik.   

Ak chcete, môžete použiť aj nižší prierez vodiča na zásuvky – napr. kábel CYKY 3×1,5 mm2 (bežne sa používa na svetelné obvody). Musíte ho však ochrániť ističom s max. 10 A menovitým prúdom. Tým pádom bude max. výkon pripojených spotrebičov cca 2 300 W namiesto 3 680 W v prípade prierezu 2,5 mm2 a 16 A ističa. Káble s tenšími vodičmi ako 1,5 mm2 sa na silnoprúdové elektroinštalácie nesmú používať.

Upozornenie:
Ak niekde v zásuvkovom obvode znížite prierez vodiča na zásuvky z 2,5 na 1,5 mm2 (napr. keď „nadpojíte“ starý kábel), musíte na toto miesto zaradiť 10 A istič (prípadne celý obvod istiť ističom adekvátnym najnižšiemu prierezu).

Rekonštruujete a nechcete sekať hlboko? Alternatívou je plochý zásuvkový kábel CYKYLo

Najhoršie na rekonštrukcii elektroinštalácie je drážkovanie a sekanie. Vyrobíte pri ňom enormné množstvo veľmi jemného prachu, ktorý sa zle čistí.

Alternatívou ku guľatým káblom CYKY je plochý kábel CYKYLo 3×2,5 na zásuvky (kedysi sa označoval aj ako CYYp). 

Pokým guľatý CYKY 3×2,5 má vonkajší priemer vyše 9 mm, plochý CYKYLo 3×2,5 má síce šírku 12,6 mm, ale hrúbku iba 4,8 mm. Vďaka tomu, že je tenší, vám postačí vysekať do stien o takmer polovicu plytšie drážky. Ak použijete podlahové káblové lišty, plochých káblov sa vám do nich zmestí viac.

Plochý kábel na zásuvky CYKYLo 3x2,5: popis vodičov

Plochý kábel na zásuvky CYKYLo má však tenší plášť ako guľatý CYKY, a tým pádom aj nižšiu mechanickú odolnosť. Nie je teda vhodný na uloženie do betónu, do zeme a ani do dutých priečok. Pri prevliekaní totiž môžete jeho izoláciu ľahko poškodiť bez toho, aby ste si to všimli – a úraz alebo skrat a následný požiar je na svete. Kvôli plochému tvaru sa navyše o niečo ťažšie ohýba. Jeho nevýhodou je aj o trošku vyššia cena.

Ako ukladať elektrický kábel na zásuvky CYKY

Pri tvarovaní káblov na zásuvky CYKY si dajte pozor na minimálny polomer ohybu. Ak budete kábel ohýbať do ostrejšieho uhla, než povoľuje výrobca, môže sa poškodiť jeho izolácia. Min. polomer ohybu pre guľatý elektrický kábel na zásuvky CYKY 3×2,5 je 54 mm, pre plochý CYKYLo 3×2,5 je to 29 mm. 

Takisto si dajte pozor na minimálnu teplotu, pri ktorej môžete s káblami manipulovať. V prípade guľatého CYKY je to –5°C, pri plochom však až +5 °C. Pri nižších teplotách môže izolácia skrehnúť a praskať. 

Ako som už spomenul, plochý kábel je krehkejší a má tenšiu izoláciu, ktorá sa ľahko pretrhne. Na to si však dajte pozor pri oboch typoch.

Na jeden zásuvkový kábel môžete zapojiť max. 10 zásuviek alebo dvojzásuviek. Na tento účel sú zásuvky vybavené priebežnými svorkami. Kábel teda vediete v rámci jedného zásuvkového obvodu od ističa k 1. zásuvke, od nej potom ďalší kábel k 2. zásuvke, od 2. zase kábel k 3. zásuvke a tak pokračujete ďalej.

Tip pre vás: 
Ak staviate alebo prerábate elektroinštaláciu, dajte do každej miestnosti dostatočný počet zásuviek. Nespoliehajte sa na predlžovačky, tie majú vodiče s nižšími prierezmi a často sú nekvalitne vyrobené. Nemusia teda dlhodobo vydržať také prúdové zaťaženie ako zásuvky. Kábel môžete navyše nechtiac poškodiť, keď on pritlačíte nábytok, prišliapnete ho a pod. Predlžovačky by z týchto dôvodov mali slúžiť iba ako dočasný rozvod elektriny.

Kábel na zásuvky: aká je cena?

V súčasnosti stojí meter guľatého kábla na zásuvky CYKY 3×2,5 cca 1,60 € (rok 2023). Cena za plochý kábel na zásuvky je obvykle o niečo vyššia.

Ceny sa však môžu zmeniť v priebehu niekoľkých dní, keďže ich predajcovia naceňujú podľa aktuálnych cien medi na burze. Ak kúpite 100 m balenie, môžete nejaké to euro ušetriť.

Alternatívy káblov na zásuvky pre pohyblivé inštalácie

Na zásuvky sa najčastejšie používajú káble CYKY s pevným uložením. Existujú však aj alternatívy, napr. v podobe káblov CGTG. Ide o káble s gumovým plášťom a vysokým stupňom mechanickej odolnosti. Môžu sa používať aj na dočasné rozvody elektriny, napr. na staveniskách.

Často kladené otázky na tému kábel na zásuvky

Aký kábel sa používa na zásuvky?

Najpoužívanejší zásuvkový kábel na pevné elektroinštalácie je CYKY-J 3×2,5 mm2, v kombinácii so 16 A ističom.

Môžem použiť tenší prierez vodiča na zásuvky ako 2,5 mm2?

Teoreticky môžete použiť aj kábel CYKY 3×1,5 mm2, ktorý sa bežne používa na svetlo. Musíte ho však ochrániť max. 10 A ističom. Max. výkon pripojených spotrebičov na daný obvod potom bude 2 300 W.

16 A istič v kombinácii s 1,5 mm2 prierezom nepoužívajte, kábel by taký prúd nemusel vydržať a mohol by zhorieť. Tenší kábel ako 1,5 mm2 sa na silnoprúdové elektroinštalácie nepoužíva.

Môžem použiť hrubší prierez vodiča na zásuvky ako 2,5 mm2?

Teoreticky áno, avšak bežné 230 V zásuvky majú svorky na vodiče do 2,5 mm2 a sú konštruované pre prúd do 16 A. Hrubší kábel by vám teda nepriniesol žiadnu výhodu, keďže by ste aj tak mohli zo zásuviek odoberať iba 16 A a použiť 16 A istič. Situácia je odlišná pri špeciálnych priemyselných 230 V zásuvkách, ktoré sa vyrábajú aj vo vyhotovení na väčší prúd. V domácich podmienkach ich však nevyužijete.

Aká je cena za kábel na zásuvky?

Ceny elektrických káblov sa rýchlo menia. Predajcovia ich totiž počítajú podľa aktuálnej ceny medi na trhu. V súčasnosti (r. 2023) je cena pre kábel na zásuvky CYKY 3×2,5 cca 1,60 €/m.

Mal by som vymeniť starý kábel na zásuvky?

Ak máte v byte alebo v dome starú elektroinštaláciu s hliníkovými káblami, mali by ste pouvažovať o jej rekonštrukcii. Hliník je totiž oproti medi veľmi mäkký. Hliníkové vodiče sa pod tlakom svoriek splošťujú a uvolňujú. Kontakt sa zhoršuje, vzniká prechodový odpor a miesto kontaktu sa začne zahrievať. To môže zapríčiniť požiar. Časom sa kábel uvoľní natoľko, že vznikne elektrický oblúk (kontakt začne iskriť) a takto vzniknuté teplo spôsobí požiar ešte rýchlejšie.

Okrem toho, staré elektroinštalácie sú väčšinou typu TN-C, teda dvojvodičové. Pri prerušení kontaktu neutrálneho vodiča (nuláka) sa na kostrách spotrebičov s vodivými krytmi objaví životu nebezpečné napätie. Uvedeným problémom zabránite buď rekonštrukciou, alebo pravidelnou kontrolou svoriek v zásuvkách, vypínačoch, svietidlách či krabiciach.

Koľko zásuviek môžem pripojiť na jeden kábel?

Na jeden zásuvkový obvod istený jedným ističom môžete pripojiť max. 10 zásuviek alebo dvojzásuviek.

Chystám sa prerábať elektroinštaláciu v byte/dome a nechcem sekať. Kam ich mám umiestniť?

Pomôže vám plochý kábel na zásuvky CYKYLo-J 3×2,5, ktorý je o takmer polovicu tenší než guľatý CYKY. Vysekaná drážka tým pádom môže byť omnoho plytšia. Alternatívou sú aj duté podlahové rohové lišty, kam sa zmestí niekoľko takýchto plochých káblov. Niektoré obvody môžete viesť aj v sadrokartónovom podhľade a využi môžete aj existujúce chráničky zaliate v betónových paneloch.

Návrat hore