Článok: Aký kábel na svetlo? Najpoužívanejší je CYKY-J 3x1,5

Aký kábel na svetlo? Najviac používaný je CYKY-J 3×1,5

Prerábate elektroinštaláciu? Staviate dom, chatu alebo stavbu svojpomocne? Elektroinštaláciu by ste mali prenechať odborníkom, môžete im však uľahčiť prácu tým, že nakúpite vhodné káble a pripravíte pre ne drážky, lišty alebo chráničky. Prečítajte si, aký je najvhodnejší kábel na svetlo, na čo by ste si mali dať pozor pri práci s ním, a v ktorých prípadoch môžete použiť aj alternatívy.

Upozornenie:

Elektrická inštalácia pre vyššie než malé napätie (teda aj tá v byte/dome na 230 V) je vyhradeným technickým zariadením. Také zariadenie môže inštalovať, opravovať či zasahovať doň iba kvalifikovaný elektrotechnik, ktorý má oprávnenie podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. 

Prevádzkovateľ magazínu akourobit.sk nezodpovedá za prípadné škody spôsobené zásahmi do elektroinštalácie na základe informácií z tohto článku.

Zapamätajte si, že správny druh a spôsob inštalácie elektroinštalačných prvkov by mal určiť projektant alebo kvalifikovaný elektrotechnik podľa viacerých kritérií. Takýto zásah do elektroinštalácie je následne odobrený revíziou zahŕňajúcou špeciálne merania. Revíziu vykonáva kvalifikovaný revízny technik. Zásahy nekvalifikovaných osôb môžu mať za následok trestnoprávne a ekonomické dôsledky.

Elektrický kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5 do 10 A

Najčastejšie používaným káblom na svetlo je CYKY-J 3×1,5. Tak ako ostatné káble CYKY je určený na pevné elektroinštalácie, teda tam kde sa s ním nebude hýbať. Skladá sa z 3 medených vodičov označených nasledovne:

  1. Hnedý – Fázový vodič, nazývaný aj fáza, označuje sa aj angl. skratkou L.
  2. Modrý – Neutrálny vodič, tzv. nulák, označuje sa aj skratkou N.
  3. Žltozelený – Ochranný vodič, hovorovo nazývaný aj „uzemnenie“ alebo „zem“. Označuje sa aj skratkou PE.
Elektrický kábel na svetlo CYKY-J 3x1,5

Vodiče sú pevné a dajú sa tvarovať, nie sú však určené na opakované namáhanie (s káblom by ste teda nemali pohybovať a mal by byť uložený pevne). Vodiče majú vlastnú izoláciu z PVC, zväzok je obalený výplňovou gumovu. Kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5 spoznáte podľa vonkajšej čiernej izolácie, ktorá je takisto z PVC. 

Kábel môžete uložiť pod omietku, do betónu, do chráničiek, líšt, dutých priečok, do zeme (do pieskového lôžka alebo chráničky), ale aj na drevo (izolácia je samozhášavá, teda zabraňuje šíreniu plameňa) a do exteriéru (izolácia odoláva UV žiareniu). 

Elektrický kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5prierez (nie priemer) vodičov 1,5 mm2. Najčastejšie sa teda používa v kombinácii s 10 A ističom (s charakteristikou B). V niektorých prípadoch sa používa aj s 13 A ističom, všetko však závisí od spôsobu uloženia, teploty okolia atď. Presné istenie by teda mal za každých okolností určiť odborník.

Detailné technické informácie nájdete na stránkach výrobcu káblov.

Máte 2 alebo viac vypínačov na 1 svietidlo? Pomôže kábel na svetlo CYKY-O

Okrem kábla CYKY-J 3×1,5 s hnedým, modrým a žltozeleným vodičom sa vyrába aj kábel na svetlo CYKY-O 3×1,5 s hnedým, čiernym a sivým vodičom. V podstate nie je určený iba na svetelné obvody, ale používa sa v nich v špecifických prípadoch:

Pri vedení od krabice k vypínaču – Kedysi sa vypínače zapájali do svetelných okruhov tak, že prívod od ističa sa ukončil v krabici. Tam sa fázový vodič (hnedý) prepojil s káblom CYKY-O, ktorý viedol dolu k vypínaču (napr. hnedý vodič tam a čierny alebo sivý späť, prípadne oba, ako išlo o dvojitý vypínač). Čierny alebo sivý vodič sa potom v krabici pripojil na hnedý vodič prívodného kábla k svietidlu, modrý a žltozelený sa zase prepojili s prívodným káblom od ističa, ako keby pokračovali. V dnešnej dobe sa používa efektívnejší spôsob bez rozbočovacích krabíc a zbytočného sekania. Prívod od ističa aj prívod k svietidlu sa privedie do vypínača, modré a žltozelené vodiče sa prepoja bezskrutkovými WAGO svorkami. 

Na prepojenie viacerých vypínačov – Ak chcete ovládať osvetlenie z 2 miest, musíte použiť 2 vypínače č. 6 (striedavé prepínače). Ak chcete ovládať z 3 a viac miest, musíte použiť vypínače č. 6 a č. 7. Tieto vypínače musíte prepojiť práve káblom CYKY-O, keďže všetky vodiče sú pod napätím (fázové).

V ovládacích obvodoch – Na ovládanie osvetlenia sa používajú okrem klasických vypínačov aj stýkače v kombinácii s tlačidlami, schodiskové automaty atď. V niektorých prípadoch musíte na prepojenie použiť kábel CYKY-O s viacerými „fázovými“ vodičmi.

Elektrický kábel na svetlo – na prepojenie vypínačov CYKY-O 3x1,5

Aký kábel na svetlo, ak nechcete sekať? Použite plochý kábel CYKYLo

Drážkovanie do tehál, pórobetónu alebo panelu je peklo, ktorému sa však môžete vyhnúť. Namiesto klasického guľatého CYKY totiž môžete použiť plochý kábel na svetlo CYKYLo-J 3×1,5. Ten nemá vodiče usporiadané do kruhu, ale vedľa seba. 

Pokým guľatý CYKY-J 3×1,5 má priemer 7 mm, plochý CYKYLo-J 3×1,5 má hrúbku iba 4,1 mm a šírku 10,5 mm. Ak ho uprednostníte, budete môcť sekať do stien omnoho plytšie drážky. Do drážok, káblových líšt či chráničiek sa vám tiež zmestí viac takýchto plochých káblov na svetlo. Sú teda ideálne na rekonštrukcie bytov a domov v kombinácii s plytkými drážkami a podlahovými lištami. 

Nevýhodou CYKYLo je omnoho nižšia odolnosť. Jeho vonkajší plášť je takisto z PVC, avšak je omnoho tenší ako pri guľatom CYKY a ľahko sa prederie. Neodporúčam ho teda používať v dutých priečkach, keďže sa môže predrať práve pri prevliekaní, a nemusíte si to vôbec všimnúť. Môžete ho uložiť aj na drevo, ale opäť – radšej iba na viditeľné miesta a neprevliekať dovnútra. Samozrejme, je vhodný aj na uloženie pod omietku, do chráničiek a líšt. Kvôli plochému tvaru sa však ťažšie ohýba.

Plochý elektrický kábel na svetlo CYKYLo-J 3x1,5

Aký kábel na bodové svetlá

Bodové svetlá sa vyrábajú v 2 vyhotoveniach, pre každé sa hodí iný kábel:

230 V bodové svetlá – Používajú žiarovku na napätie 230 V s päticou GU10, ktorá sa zaisťuje pootočením. Aký kábel na bodové svetlá s 230 V? Vhodný je už spomenutý CYKY-J 3×1,5. Na 230 V rozvody nepoužívajte dvojlinku, ktorá na takéto napätie nie je stavaná – hrozí úraz alebo skrat a požiar.

12 V bodové svetlá – Používajú kolíkové (bajonetové) pätice GU9, GU4 alebo GU5,3/MR16. Nie sú napájané priamo z 230 V okruhu, ale cez 12 V transformátor alebo elektronický zdroj. Na 12 V svetlá môžete použiť aj medenú dvojlinku. Takisto môžete použiť CYKY kábel, no ak použijete halogénové, a nie LED svetlá, pri vyšších výkonoch môže káblom tiecť príliš vysoký prúd. Vhodnejšia je preto už spomínaná dvojlinka, ktorá je hrubšia.

Aký kábel na LED pásiky

Podobne ako v prípade bodových svietidiel, aj pri LED pásikoch musíte rozlišovať napájacie napätie. Najčastejšie sa stretnete s LED pásikmi na 12 V či 24 V. Tie sú napájané cez 12, resp. 24 V transformátor alebo elektronický zdroj. 

Zdroj k elektroinštalačnému okruhu pripojíte tak ako bežné 230 V svietidlo – tj. od vypínača alebo ističa klasickým káblom CYKY-J 3×1,5. LED pásik potom k transformátoru/zdroju pripojíte pomocou dvojlinky určenej na nízke napätie. 

Aký kábel na 230 V LED pásiky? S LED pásmi napájanými priamo z 230 V sa môžete takisto stretnúť, hoci sa nepoužívajú príliš často. V ich prípade použite rovnaký kábel ako na bežné svietidlá, tj. CYKY-J 3×1,5. Na 230 V led pásiky nepoužívajte dvojlinku, tá totiž nie je na takéto napätie stavaná a mohlo by dôjsť k prierazu izolácie a následne k úrazu alebo skratu.

Ako inštalovať kábel na svetlo? Pozor na ostré ohyby a mrazy

Kábel na svetlo CYKY alebo CYKYLo je pevný a ohybný. Pri jeho tvarovaní by ste si však mali dať pozor na min. polomer ohybu a neohýbať ho do príliš ostrého uhla. V opačnom prípade sa môže izolácia alebo vodiče zdeformovať a pri viacnásobnom ohýbaní aj zlomiť.

Minimálny polomer ohybu pre guľatý CYKY 3×1,5 je 42 mm. Pre plochý CYKYLo 3×1,5 je to 25 mm.

Pozor si dajte aj na min. teplotu, pri ktorej môžete s káblom pracovať. Min. teplota pre prácu s CYKY je -5 °C, pre plochý CYKYLo je to +5 °C. Pri nižších teplotách môže izolácia skrehnúť a poškodiť sa.

Ďalšie alternatívy ku káblom na svetlo

Namiesto kábla CYKY pre pevné uloženie môžete použiť aj kábel CGSG 3×1,5 alebo CGTG 3×1,5. Ide o káble s medenými vodičmi, ale gumovou izoláciou. Nemôžete ich uložiť pod omietku, sú vhodné skôr na dočasné elektroinštalácie – CGTG sú odolnejšie a používajú sa napr. na dočasné rozvody na staveniskách.Biele káble CYSY vhodné nie sú, keďže majú slabú mechanickú odolnosť.

Kábel na svetlo: aká je cena?

Ceny káblov predajcovia nastavujú podľa aktuálnej ceny medi na trhu, v priebehu týždňa teda môžu kolísať. V súčasnosti sa cena za kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5 pohybuje okolo 1,05 € za meter. Ceny 100 m balení CYKY-J 3×1,5 sú väčšinou o niečo lacnejšie, takže ak kúpite viac, ušetríte. Aj plochý kábel CYKYLo-J 3×1,5 nájdete v 100 m balení.

Často kladené otázky na tému: kábel na svetlo

Aký kábel na svetlo?

Najvhodnejší elektrický kábel na svetlo je CYKY-J 3×1,5. Ide o kábel s medenými vodičmi a čiernou PVC izoláciou, ktorý je určený pre pevné elektroinštalácie (tj. kde sa s ním nebude hýbať). Kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5 môžete uložiť pod omietku, do betónu, do chráničiek, líšt, ale aj na drevo (je samozhášavý) či do exteriéru (je odolný voči UV žiareniu).

Aký istič mám použiť ku káblu na svetlo?

káblom CYKY-J 3×1,5 na svetlo sa obvykle používa 10 A istič. Presné istenie by však mal zvoliť odborník.

Môžem použiť hrubší kábel na svetlo (napr. CYKY 3×2,5)?

Môžete, ale v praxi to nemá zmysel, pretože aj tak nemôžete použiť 16 A istič. Bežné vypínače na svetlo sú totiž do 10 A. Hrubší elektrický kábel na svetlo má zmysel iba v zložitejších obvodoch, kde je svetlo ovládané stýkačmi, a kde cez vypínače, resp. tlačidlá tečie malý prúd.

Môžem použiť tenší elektrický kábel na svetlo?

V žiadnom prípade. Káble s menším prierezom ako 1,5 mm2 sa v elektroinštaláciách používať nemôžu, pretože sú príliš tenké a krehké. 

Aká je cena za kábel na svetlo?

Elektrický kábel na svetlo CYKY-J 3×1,5 stojí približne 1,05 €/m. CYKY-J 3×1,5 v 100 m balení je obvykle cenovo výhodnejší. Ceny sa však môžu rýchlo meniť, keďže ich výrobcovia nastavujú podľa aktuálnej trhovej ceny medi.

Mal by som vymeniť hliníkový kábel na svetlo?

Určite áno. Hliník používaný v starších elektroinštaláciách z dôvodu šetrenia má nepríjemné vlastnosti: je krehký a mäkký. V utiahnutých svorkách sa pod tlakom splošťuje, spod svorky sa uvoľňuje a vzniká prechodový odpor. Vplyvom prietoku elektrického prúdu sa miesto s prechodovým odporom zahrieva, čo môže viesť k požiaru. Akonáhle sa vodič uvoľní príliš, vznikne v mieste dokonca elektrický oblúk (kontakt začne „iskriť“), čo riziko vzniku požiaru výrazne zvyšuje.

Okrem požiaru vám s hliníkovými vodičmi hrozí aj úraz. Staré elektroinštalácie totiž boli dvojvodičové (TN-C) a prerušenie „nuláka“ (neutrálneho vodiča) znamená, že sa na vodivých krytoch zapnutých spotrebičov objaví nebezpečné napätie.

Hliníkové vodiče používané v minulosti na svetlo a na zásuvky sú takisto veľmi krehké. Stačí ich niekoľkokrát ohnúť a zlomia sa. Manipulujte s nimi teda veľmi opatrne.

Riešením je buď prerábka elektroinštalácie a výmena káblov za medené (tj. v prípade svetelných obvodov za CYKY-J 3×1,5), alebo pravidelná kontrola svoriek vo všetkých zásuvkách, vypínačoch, krabiciach, svietidlách i pevne pripojených spotrebičoch.

Chystám sa rekonštruovať elektroinštaláciu, no nechcem sekať. Kam mám umiestniť káble na svetlo?

Môžete využiť pôvodné rúrky v stene alebo paneloch. Ak vám nepasujú, alternatívnym riešením je sadrokartónový podhľad vysoký pár cm, do ktorého umiestnite bodové svietidlá a ukryjete káble (môžete tade viesť aj káble pre zásuvkové a ďalšie obvody). Ďalšou alternatívou sú duté podlahové lišty, ktorými môžete viesť káble od rozvodnej skrinky k vypínačom. 

Ak potrebujete sekať v paneláku, najľahšie vysekáte drážky do vodorovných alebo zvislých rohových spojov panelov. 

Ak chcete ušetriť čo najviac miesta alebo sekať čo najplytšie, lepšie pre vás budú ploché káble na svetlo CYKYLo-J 3×1,5 ako klasické guľaté CYKY.

Návrat hore