Prenosné prúdové chrániče do zásuvky

Ako vybrať prúdový chránič do zásuvky a zvýšiť bezpečnosť staršej elektroinštalácie

Prúdové chrániče môžu v prípade úrazu elektrinou zachrániť život vám alebo vašim blízkym. Ak ich v elektroinštalácii nemáte, nie je ešte všetko stratené. Čiastočne ich môžete nahradiť prúdovými chráničmi do zásuvky. Prečítajte si, ako fungujú, čím sa líšia od bežných a ako si vybrať ten správny.

Najlepšie prúdové chrániče do zásuvky

Prúdový chránič do zásuvky HDX

Prenosný prúdový chránič do zásuvky za super cenu.

Najlacnejší prúdový chránič do zásuvky.

Prúdový chránič do zásuvky BDI-30 A

Prenosný prúdový chránič do zásuvky IP54 Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič do zásuvky od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Prúdový chránič na kábel

Prúdový chránič na kábel Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič na kábel od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Michal Toma

Článok pripravil: Michal Toma

Tento článok som pre vás napísal na základe informácií z odbornej literatúry a technických noriem STN, a tiež mojich dlhoročných skúseností s elektroinštaláciami. Zapojil a vymenil som stovky ističov, prúdových chráničov a ďalších prístrojov a zariadení.

Chcem vám poradiť, ako jednoducho zvýšite bezpečnosť elektroinštalácie aj v prípade, ak nie ste elektrikár/ka a nemôžete alebo nechcete do elektroinštalácie zasahovať.

Niektoré informácie teda môžu byť pre oko odborníka príliš zjednodušené. Ďakujem za pochopenie.

Ako funguje prúdový chránič do zásuvky

Prúdové chrániče sú zariadenia, ktoré na prvý pohľad pripomínajú ističe. Fungujú však odlišne a nechránia obvod pred nadprúdo a skratom… 

…teda čiastočne áno. Ich hlavnou úlohou je však ochrániť vás pred úrazom elektrinou. 

Ukážem vám to na príklade s práčkou:

 1. prúdový chránič sleduje, aký prúd cezeň prechádza do elektrického obvodu, teda do zásuvky a ďalej cez prívodný kábel do práčky,
 2. zároveň sleduje, aké množstvo prúdu sa mu vracia späť cez „nulák“ (neutrálny vodič),
 3. keď je všetko v poriadku, cez chránič putuje do práčky rovnaké množstvo prúdu, aké sa vracia,
 4. keď poškodíte prívodný kábel práčky a dotknete sa ho rukou, cez vaše telo prejde do zeme určitý malý prúd obmedzený odporom vášho tela (väčšinou desiatky až stovky mA),
 5. prúdový chránič si všimne, že sa mu späť cez nulák vracia o niečo menej prúdu, takže vie, že zvyšok uniká niekade, kade nemá a že je zle,
 6. ak je rozdiel medzi odchádzajúcim a prichádzajúcim prúdom vyšší než menovitý rozdielový prúd, chránič preruší obvod podobne, ako to robí istič pri skrate.

Menovitý rozdielový prúd môže byť rôzny – naše normy predpisujú na ochranu pred úrazom max. 30 mA chránič. Táto hodnota spolu s maximálnym reakčným časom chrániča zabezpečí, že elektrina vás síce „kopne“, ale nezabije.

Zapamätajte si:

„Kopnutiu“ sa ani s prúdovým chráničom nevyhnete. Pred smrteľným úrazom vás však s vysokou pravdepodobnosťou ochráni.

Prúdový chránič takto chráni aj pred skratom. Ak nastane skrat na ochranný vodič, takisto obvod preruší, keďže sa mu cez nulák nebude vracať všetok prúd. 

A keďže s ochranným vodičom sú spojené aj vodivé kryty spotrebičov (napr. plech na práčke), v prípade poruchy izolácie v práčke a dotyku fázového vodiča na kostru zareaguje pri omnoho menšom prúde ako istič. 

V praxi to znamená menšie riziko než pri ochrane ističom, pretože prúd je menší a miesto sa nestihne ani otepliť.

Prúdový chránič pro poruche na elektroinštalácii
Princíp prúdového chrániča pri poruche na elektroinštalácii. Obrázok nie je úplne správny – vodivý kryt na spotrebiči, ktorého sa človek dotýka, by mal byť spojený s ochranným vodičom a pri skrate na kryt (žltý blesk) by chránič okamžite obvod vypol aj bez toho, aby ste sa krytu dotkli. Zdroj: Wikimedia commons, autor: boom1x, licencia: CC BY-SA 3.0.

Samozrejme, prúdový chránič nie je všemocný. Nechráni pred nadprúdom a skratom, ak sa mu cez nulák vracia všetok prúd – práve na to sú ističe. Ak vás zaujímajú technické detaily, spomínam ich v článku o princípe prúdových chráničov.

Zásuvka s prúdovým chráničom ochráni aj starú inštaláciu

Súčasne platné normy (STN) predpisujú prúdový chránič v domoch a bytoch pre všetky zásuvky do 32 A a všetky svietidlá.

Problém je, že do starej elektroinštalácie chránič nenainštalujete. Aby správne fungoval, potrebuje trojvodičovú elektroinštaláciu (teda typ TN-S) s hnedým, modrým aj žltozeleným vodičom. 

Staré elektroinštalácie sú však dvojvodičové namiesto samostatného nuláka (N – modrý) a ochranného vodiča (PE – žltozelený) majú jeden kombinovaný vodič označovaný skratkou PEN (žltozelený alebo zelený). 

Prúdový chránič by tak nevedel rozlíšiť, aké množstvo prúdu sa mu vracia správnou trasou cez nulák a aké nesprávnou cez ochranný vodič.  

Aj na toto však existuje riešenie: 

Prúdový chránič do zásuvky, ktorý sa niekedy nazýva aj zásuvka s prúdovým chráničom.

O čo ide?

O nič zložité, je to v podstate adaptér do zásuvky, v ktorom je zabudovaný prúdový chránič. Zasuniete ho do bežnej zásuvky a na vonkajšej strane máte k dispozícii novú 230 V zásuvku chránenú prúdovým chráničom. 

Jednoduché, ba až primitívne… ale 100 % funkčné!

Elektroinštalácia teda môže mať pokojne iba dva vodiče, keďže rozdelenie na N a PE sa deje v samotnom adaptéri.

Na prúdovom chrániči do zásuvky nájdete:

 • 230 V zásuvku chránenú zabudovaným prúdovým chráničom,
 • LED kontrolku zobrazujúcu stav, 
 • tlačidlo na resetovanie po tom, ako chránič rozpojí obvod kvôli poruche,
 • tlačidlo na testovanie, pomocou ktorého by ste mali pravidelne skúšať funkčnosť chrániča.

Najlepšie prúdové chrániče do zásuvky

Prúdový chránič do zásuvky HDX

Prenosný prúdový chránič do zásuvky za super cenu.

Najlacnejší prúdový chránič do zásuvky.

Prúdový chránič do zásuvky BDI-30 A

Prenosný prúdový chránič do zásuvky IP54 Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič do zásuvky od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Prúdový chránič na kábel

Prúdový chránič na kábel Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič na kábel od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Výhody a nevýhody prenosného prúdového chrániča

Najväčšia výhoda vyplýva z názvu – prúdový chránič do zásuvky je prenosný, keďže je to v podstate adaptér. Môžete ho tak pripojiť tam, kde zrovna potrebujete. Napríkld keď idete kosiť, použijete ho s kosačkou, keď idete píliť drevo do drevárne, použijete ho s pílou. 

Ďalšiu výhodu som už spomínal – že funguje v akejkoľvek elektroinštalácii. 

No a do tretice, takýto chránič, a teda aj tlačidlo na nahodenie a testovanie máte po ruke priamo v zásuvke. A chránite jedinú zásuvku. 

Čo to znamená? 

Že nemusíte chodiť do rozvádzača zakaždým, keď chránič niečo vyhodí. A na rozdiel od bežného chrániča budete hneď vedieť, že čo, keďže k adaptéru budete mať pripojené iba jedno zariadenie. Nie 10 zásuviek ako k chrániču v rozvádzači.

Tip pre vás – prenosný prúdový chránič a predlžovačka

Nemám príliš rád používanie viacerých adaptérov a predlžovačiek (každý kontakt navyše je možný zdroj problému). Avšak, ak potrebujete ochrániť viac zariadení, môžete k prenosnému prúdovému chrániču pripojiť aj predlžovačku. Svet sa nezrúti a určite lepšie, ako nemať chránič vôbec.

Výhodou zásuvky s prúdovým chráničom je aj cena, ktorá je porovnateľná, niekedy aj o pár eur nižšia ako pri bežných chráničoch do rozvádzača. 

A čo nevýhody? Rozmery. 

Predsa len je to adaptér a nezmestí sa všade. Najmä sa nemusí zmestiť do dvojzásuvky či viacnásobnej zásuvky, kde máte už pripojené nejaké spotrebiče.

A kde takýto prenosný prúdový chránič využijete? 

Najlepšie by bolo, ak by ste ho dali do každej zásuvky, ale asi si ich nebudete kupovať 10,15 či 20, že?

Mali by ste nimi však ochrániť aspoň najrizikovejšie časti elektroinštalácie, napríklad tam:

 • kde pracujete s ručným alebo záhradným náradím – vŕtačky, brúsky, elektrické reťazové píly, obzvlášť nebezpečné sú kosačky – mokrá tráva, sandále a preseknutý kábel sú smrtiaca kombinácia, fakt,
 • kde je vlhko – umyvárne, pivnice, záhrada, terasa…,
 • kde sú deti alebo zvieratá, ktoré by mohli kábel poškodiť, prehryznúť a pod.

Menej rizikové sú potom také tie bežné miestnosti ako spálne, obývačka, chodba, domáca kancelária atď. Ak chcete niekde šetriť a prenosný prúdový chránič vynechať, tak radšej tam.

Najlepšie prúdové chrániče do zásuvky

Prúdový chránič do zásuvky HDX

Prenosný prúdový chránič do zásuvky za super cenu.

Najlacnejší prúdový chránič do zásuvky.

Prúdový chránič do zásuvky BDI-30 A

Prenosný prúdový chránič do zásuvky IP54 Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič do zásuvky od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Prúdový chránič na kábel

Prúdový chránič na kábel Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič na kábel od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Ako vybrať prúdový chránič do zásuvky

Menovitý rozdielový prúd

Špecifikuje ten spomínaný rozdiel prúdu, ktorý cez chránič ide do spotrebiča a prúdu, ktorý sa cez nulák vracia.

Štandardom je prúdový chránič 30 mA do zásuvky – rozdielový prúd 30 mA je štandardná hodnota odporúčaná normami aj pre bežné prúdové chrániče určené na ochranu pred úrazom elektrinou.

Prúdové chrániče pre montáž do rozvádzačov sa však vyrábajú aj s nižšími i vyššími rozdielovými prúdmi (napr. keď chránia celý objekt s viacerými chráničmi a pod.).

Maximálny prúd

Väčšinou to je 16 A, čo je štandardný max. prúd 230 V zásuvky a ističa zásuvkového okruhu.

Maximálny výkon

Výrobcovia niekedy uvádzajú iba 3500 W, čo nie príliš korešponduje s max. prúdom (230 V × 16 A = 3 680 W).

V každom prípade vám odporúčam rešpektovať pokyny výrobcu a prúdový chránič do zásuvky nepreťažovať.

Typ prúdového chrániča

Väčšina adaptérových zásuviek s prúdových chráničom má vstavaný prúdový chránič typu A. Ten reaguje okrem bežného striedavého prúdu aj na pulzujúci prúd, ktorý vzniká pri použití elektronických zdrojov (počítače, televízory, elektronika v práčke, umývačke…).

Popri štandardných chráničoch existujú aj typy AC, ktoré reagujú iba na striedavý prúd, no v dnešnej modernej domácnosti plnej elektroniky ich neodporúčam používať.

No a potom existuje napr. aj typ B, ktorý reaguje na jednosmernú zložku (napr. pri nabíjaní elektromobilov) či ďalšie typy reagujúce na vysoké frekvencie (používajú sa v priemysle).

Ale opakujem, v prípade prenosných chráničov do zásuvky je to najčastejšie typ A.

Vypínacia schopnosť

Špecifikuje maximálny prúd, pri akom je prúdový chránič schopný bezpečne rozpojiť obvod.

Na rozdiel od bežných prúdových chráničov a ističov určených do rozvádzača (tam to býva od 6 000 A) tento parameter výrobcovia pri prenosných prúdových chráničoch nezvyknú uvádzať.

Krytie IP

Tento parameter špecifikuje odolnosť voči vniknutiu cudzích predmetov, prachu a vlhkosti.

Niektoré prúdové chrániče do zásuvky majú viečko. Keď k nim nemáte nič pripojené a viečko je uzavreté, majú krytie až IP54. Odolajú teda aj striekajúcej vode a môžete ich použiť v exteriéri. Odporúčam ich použiť na terase, v dielni či vo vlhkých priestoroch. 

Zásuvkový prúdový chránič bez viečka má krytie IP20 ako bežné zásuvky. Odporúčam vám taký použiť iba v nenáročných vnútorných priestoroch ako spálňa, obývacia izba, chodba a pod.

Rozmery

Štandardné rozmery sú cca 5 × 10 cm, ale na trhu nájdete aj väčšie. Na rozmery si dajte pozor najmä tam, kde nemáte priestor nazvyš – napríklad pri dvojzásuvkách a viacnásobných zásuvkách.

Rozsah teplôt

Býva rôzny, tie seriózne zásuvky s prúdovým chráničom znesú aj -25 °C. Na väčšine územia Slovenska teda problém mať nebudete ani ak ich použijete vonku v zime. 

Značky a výrobcovia

Na našom trhu je to najčastejšie zásuvka s prúdovým chráničom legrand či prúdový chránič do zásuvky ABB alebo Brennenstuhl (známy nemecký výrobca červených a modrých predlžovacích bubnov).

Najlepšie prúdové chrániče do zásuvky

Prúdový chránič do zásuvky HDX

Prenosný prúdový chránič do zásuvky za super cenu.

Najlacnejší prúdový chránič do zásuvky.

Prúdový chránič do zásuvky BDI-30 A

Prenosný prúdový chránič do zásuvky IP54 Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič do zásuvky od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Prúdový chránič na kábel

Prúdový chránič na kábel Brennenstuhl

Značkový prúdový chránič na kábel od nemeckého výrobcu Brennenstuhl. Odporúčam.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore