Krytie IP – význam skratky a čísiel

IP krytie – skratka na elektrických zariadeniach a jej význam

Ak ste už niekedy kupovali zásuvky, svietidlá, ale aj elektrospotrebiče či iné elektrické zariadenie, možno ste si na ich štítku všimli skratku IP s dvojciferným číslom. Táto skratka často pôsobí nenápadne, pre bezpečnosť elektrických zariadení má však nezanedbateľný význam. Poviem vám o tejto skratke viac a objasním, prečo je dôležitá.

Čo znamená krytie IP

Skratka IP spolu s dvojciferným číslom vyjadruje tzv. stupeň krytia elektrického zariadenia. Ide o odolnosť zariadenia voči vniknutiu cudzích predmetov (prst, skrutkovač, a pod.), prachu a vlhkosti

Skratka pochádza z anglického výrazu „International Protection rating“, čiže doslova „medzinárodná úroveň ochrany“. V angličtine sa niekedy nazýva aj „Ingress Protection“, čiže doslova „ochrana pre vniknutím“.

Stupňom krytia IP sa označujú napr. tieto zariadenia:

  • zásuvky, 
  • vypínače, spínače, prepínače, a zariadenia slúžiace na ovládanie el. obvodov,
  • elektroinštalačné krabice, rozvodnice a rozvádzače, kryty na ističe a pod.,
  • ističe, prúdové chrániče, stýkače a podobné zariadenia,
  • svietidlá, 
  • elektrospotrebiče,
  • odolné smartfóny, smart hodinky a podobné zariadenia so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti.

Hľadáte zariadenia s krytím IP44?

vypinac ip44

Vypínače s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Zásuvka IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Zásuvky s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Svietidlo IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Svietidlá s krytím IP44 a vyšším do kúpeľne a do exteriéru:

Krytie nie je číslo, ktoré si výrobcovia zariadení takpovediac „vycucajú z prsta“. Krytie IP je definované v slovenskej technickej norme STN EN 60529, prebratej z európskej normy EN 60529 a medzinárodnej normy IEC 60529.

Stupeň krytia sa vždy uvádza skratkou IP a bezprostredne nasledujúcim dvojciferným číslom, a to bez medzier, napr.:

Krytie IP – význam skratky a čísiel

Prvé číslo skratky IP špecifikuje úroveň ochrany osôb pred nebezpečným dotykom (napr. živé časti ako vodiče, pohyblivé časti a pod.) a zároveň úroveň ochrany pred vniknutím cudzích predmetov či prachu.

Prvé číslo stupňa krytiaOchrana osôb pred nebezpečným dotykomOchrana zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov
Xnie je k dispozícii dostatok dát na posúdenie  úrovne ochrany pre toto kritériumnie je k dispozícii dostatok dát na posúdenie  úrovne ochrany pre toto kritérium
0bez ochranybez ochrany
1chrbtom ruky (> 50 mm)veľkých (≥ 50 mm)
2prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)malých (≥ 12,5 mm)
3
nástrojom (> 2,5 mm)
drobných (≥ 2,5 mm)
4nástrojom, drôtom (> 1 mm)veľmi drobných (≥ 1 mm)
5
akoukoľvek pomôckou
prachom
6
akoukoľvek pomôckou
prachotesné
Tabuľka 1 – IP krytie – prvá cifra dvojciferného čísla a jej význam.

Druhá cifra čísla špecifikuje ochranu zariadenia pred vlhkosťou:

Stupeň krytiaOchrana zariadenia pred
veľké písmeno X znamená, že nie je k dispozícii dostatok dát na posúdenie  úrovne ochrany pre toto kritérium
0bez ochrany
1zvisle padajúcimi kvapkami vody
2šikmo padajúcimi kvapkami vody do 15° od zvislej osi
3kropením vodou, resp. dažďom do 60° od zvislej osi
4striekajúcou vodou vo všetkých smeroch
4K*
proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch a so zvýšeným tlakom
(nemecká norma DIN 40050-9)
5tryskajúcou vodou
6intenzívne tryskajúcou vodou
6Kintenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom
(nemecká norma DIN 40050-9)
7dočasným ponorením do vody
8trvalým ponorením do vody
9K
trvalým ponorením do vody a zvýšeným tlakom a teplotou (napr. pri čistení parou)
(nemecká norma DIN 40050-9)
Tabuľka 2 – IP krytie – druhá cifra dvojciferného čísla a jej význam.
* podľa medzinárodnej normy ISO 20653, ktorá nahradila nemeckú normu DIN 40050-9 rozširujú

Príklady krytí IP elektrických zariadení

Zásuvky bez viečka – Mávajú bežne krytie IP20, čo v praxi znamená, že poskytujú ochranu pred dotykom prstom ruky. Nie však už pred nástrojom ako napr. skrutkovač, klinec, spinka a pod.

Zásuvka, resp. dvojzásuvka Schneider s krytím IP20
Bežná dvojzásuvka značky Schneider na stenu. Má krytie IP20, jej zdierky teda nie sú prístupné pre prst, pre skrutkovač, drôt, klinec a pod. však áno.

Zásuvky s detskou poistkou – Takéto zásuvky majú krytie IP40 a zdierky chránené nevodivými plastovými clonkami na pružinkách. Kontakty zásuvky sú teda prístupné, až keď do nich zasuniete vidlicu prívodného kábla, na čo musíte vynaložiť určitú silu. Zásuvka je teda chránená pred zvedavými detskými prstami, ktoré takúto silu vyvinúť nedokážu. IP40 však neposkytuje ochranu pred vlhkosťou.

Zásuvka, resp. dvojzásuvka ABB s integrovanou detskou poistkou a zvýšeným krytím IP40
Dvojzásuvka ABB so zvýšeným krytím IP40. Zdierky nie sú prístupné ani pre nástroj ako napr. skrutkovač, pokým na ne silne nezatlačíte. Ide teda o integrovanú formu detskej poistky.

Zásuvky s viečkom – Majú krytie IP44 alebo vyššie v závislosti od použitého krytu a tesnenia okolo neho. Nevadí im dážď ani pokropenie vodou, tlakovú vodu zo záhradnej hadice však už neznesú.

Hľadáte zariadenia s krytím IP44?

vypinac ip44

Vypínače s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Zásuvka IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Zásuvky s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Svietidlo IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Svietidlá s krytím IP44 a vyšším do kúpeľne a do exteriéru:

Vypínače – Bežné vypínače pod omietku do domov a bytov majú krytie IP20 podobne ako napr. zásuvky. Do niektorých modelov vypínačov (napr. Legrand Valena) však môžete dodatočne nainštalovať tesniacu membránu, ktorá zvýši krytie na IP44 a vypínač sa tak stane odolným voči striekajúcej vode, resp. pokropením vodou (vhodné napr. do kúpeľne a na fasádu domu). Rozvodné skrinky – Väčšina rozvodných skriniek do interiérov domov a bytov má krytie IP40, takže chránia pred dotykom rukou a nástrojom či drôtom do 1 mm, nie však pred vlhkosťou.

Klasický vypínač pod omietku Schneider s krytím IP20
Bežný vypínač pod omietku značky Schneider. Takéto vypínače majú krytie IP20, do niektorých však môžete pridať tesniacu membránu, ktorá zvýši ich krytie na IP44.

Ďalšie príklady na stupne krytia IP:
IP00 – Zariadenie s takýmto stupňom krytia je vybavené iba tzv. pracovnou izoláciou. Tá je nevyhnutná pre správnu funkciu zariadenia (aby neprišlo ku skratu medzi vodičmi), neposkytuje však žiadnu ochranu voči úrazu el. prúdom. Ide napr. o transformátory či rôzne elektrické súčiastky bez doplnkového krytu.

IP44 – Tento stupeň krytia majú okrem niektorých podomietkových vypínačov napr. už spomínané 230 V zásuvky s viečkom, ale aj trojfázové 400 V zásuvky s viečkom či vypínače určené pre montáž na povrch. Krytie IP44 voľte vždy, keď chcete zariadenie umiestniť do exteriéru – napr. zásuvka na fasáde domu, na terase a pod.

IP55 – Tieto zariadenia sú chránené pred tryskajúcou vodou napr. zo záhradnej hadice. Použite ich tam, kde predpokladáte umývanie povrchov hadicou, nie však vysokotlakovým čističom.

IP66 – Poskytuje ochranu zariadenia pred intenzívne tryskajúcou vodou, napr. z vysokotlakového čističa (tzv. „wapka“).

IP68 – Zariadenia s takýmto krytím sú vhodné na trvalú prevádzku pod vodnou hladinou. Ide napr. o ponorné čerpadlá, protiprúdový systém bazéna, osvetlenie bazéna a pod. Výrobcovia zvyknú udávať aj max. hĺbku ponorenia zariadenia, pri ktorej ochranu garantujú (čím väčšia hĺbka, tým vyšší tlak).

Obrázkové symboly pre krytie IP

Stupeň krytiaOchrana predSymbol
IPX1zvislo kvapkajúcou vodoutpI11RPc6imyaFguUH8HSDQocv 07lJVsbc500CD1fp5potPrkgxIfg kK4pacsf6XI8HVKms
IPX3kropením vodou, resp. dažďom do 60° od zvislej osi1BVAVcjDLMatCd7Xj5kdrWM5PZjmq FRUMvXD4Y85HSKkakOMHILUxyCRRMBX03PU880IT vhvJ1 4H8BoVLM1dkQUXXZJj8zxDINlqGZUXWc0C6ftoB58wRPkApgC
IPX4striekajúcou vodou vo všetkých smerochOiFL8IO4dGL7YHDQ1tH198VGE4PBKEie9yurnItheK185imaKWSjX82Bb2 I DETXA4IWs6bYSe6PGEOcjq3660hzPceaD4KWjfn0JGiFycfwAffF1lSvZjmdbwOX P09kpZ2FVO
IPX5tryskajúcou vodou83Yyb3 o Xfc6xIFYkUNPMM8 Fd lbaEgcMEuBzOZuVaNaiq7Lbvt rFdOe4xx8OUCaySsl tQ3 78kJtTCJyTJ8G6zpty6k2pHtpeeW61JBI3 sJDwyLuI2bPNb 7dbshkOjdq9
IPX7dočasným ponorením do vodyYn ccgPTmy4b03hqv2xVShGA JJegiJdz YqX3mRF 9BcuDV5Cblgsc5VaXsRdHrwETNrnPDQwnVpldvGHxBNDgmhEBdAmE3mMcvZUO2bkwh VO3BvEigFSLot2N5uOtv9R 5v3K
IPX8trvalým ponorením do vody (špecifikuje sa aj max. tlak)zjoYkkZgVX8xOvA3S0R5yd6MpCBsvX JbmJR766X3IdFjONtZ1iUdPj6vu4HTf VbbuTuBh6hcFGEqmOuSCvn3at5HEcD3wIhTCB zdlsN0WkndwWbcAjemK4 P7jN9
IP5Xprachom a dotykom drôtom
IP6Xpred dotykom drôtom, prachotesnéDpE bLScPweQvilqxMrZqdcNjIjd8hDiTRiZQDY9wLVxz sUMCprYm9Wtoyrb rKoktiGoVrN1fJGeTJSVnMuh9gaQpnHguif2dtPwHZytG30bqDk WsC0rzKSew4oNnmICXo H2
Tabuľka 3 – Krytie IP označené obrázkovými symbolmi.

Dodatkové písmená

V niektorých prípadoch nájdete pri označení stupňa krytia IP aj jedno alebo dve dodatkové písmená, napr:

Krytie IP – význam skratky, čísiel a dodatkových písmen

Hľadáte zariadenia s krytím IP44?

vypinac ip44

Vypínače s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Zásuvka IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Zásuvky s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Svietidlo IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Svietidlá s krytím IP44 a vyšším do kúpeľne a do exteriéru:

Prvé dodatkové písmeno za číslom špecifikuje dodatočnú ochranu pred priamym dotykom živých častí, v prípade, ak je vyššia než uvádza prvé číslo krytia IP:

PísmenoTyp dotyku
Achrbtom ruky
Bprstom
Cnástrojom
Ddrôtom
Tabuľka 4 – Prvé dodatkové písmeno krytia IP, ktoré špecifikuje dodatočnú ochranu pred dotykom nepoužíva sa vždy.

Druhé dodatkové písmeno bližšie špecifikuje úroveň ochrany:

PísmenoDodatočná informácia
Hzariadenie pracujúce s vysokým napätím
Mtestované počas pohybu pohyblivých častí
Stestované pri zastavených pohyblivých častiach
Wtestované v špecifických poveternostných podmienkach
Tabuľka 5 – Druhé dodatkové písmeno krytia IP, ktoré bližšie špecifikuje úroveň ochrany. Nepoužíva sa vždy.

Kde treba zariadenia s vyšším krytím IP

Na krytie IP elektrospotrebičov a elektrických zariadení si dávajte pozor všade tam, kde je zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom. Ide najmä o miesta so zvýšenou vlhkosťou alebo teplotou (v teple sa potíme, čo nebezpečne zvyšuje vodivosť pokožky). Na týchto miestach si dávajte pozor na IP krytie svietidiel, zásuviek, vypínačov, ale aj ohrievačov či ďalších elektrických zariadení.
Stupeň krytia elektrických zariadení by mal určiť projektant v projektovej dokumentácii k elektroinštalácii na základe posúdenia vonkajších vplyvov. Pokiaľ ide o menšiu výmenu či doplnenie elektroinštalačných rozvodov, mal by vhodný stupeň krytia posúdiť a, samozrejme, práce vykonať kvalifikovaný elektrotechnik.

Vyššie krytie IP je potrebné napr. na týchto miestach:

Kúpeľňa, toaleta – Umývanie rúk, sprchovanie, kúpanie a pranie sú činnosti, pri ktorých používame mydlo či iné čistiace látky. Tie ešte viac zvyšujú vodivosť vody, ktorá sama o sebe zvyšuje riziko úrazu el. prúdom. Elektroinštalácia v kúpeľni preto podlieha prísnejším predpisom.

Kuchyňa – Najmä okolo umývadla a sporáka, kde manipulujete s vodou a tekutinami.

Bazén a jeho okolie – Voda v bazéne môže byť vplyvom rozpustených dezinfekčných a čistiacich látok omnoho vodivejšia než voda z vodovodu. Navyše, v okolí bazéna sa ľudia často pohybujú naboso a v priamom kontakte so zemou, čo uľahčuje el. prúdu cestu ľudským telom. Na elektroinštalácie v okolí bazénov platia osobitné prísnejšie predpisy.

Sauna – V saune sa človek extrémne potí, čo zároveň výrazne zvyšuje vodivosť jeho pokožky a uľahčuje tak vstup elektrického prúdu do tela. V takýchto podmienkach môže byť nebezpečných hoci aj 50 V. Samozrejme, pre elektroinštalácie v saunách takisto existujú osobitné predpisy.

Pivnica – Riziko predstavuje najmä zvýšená vlhkosť či hlodavce a často tiež nízky strop, vďaka ktorému sú svietidlá v dosahu hlavy. 
Záhrada – Deti, ale aj niektorí dospelí radi chodia po mokrej tráve naboso. Práve takéto situácie však už, žiaľ, neraz vyústili do smrteľných úrazov.

Najčastejšie otázky a odpovede ohľadne IP krytia el. zariadení

Kde nájdem stupeň krytia zariadenia?

Pri elektrospotrebičoch, rozvodných skrinkách a rozvádzačoch by malo byť krytie IP uvedené na štítku, prípadne pri spotrebičoch v návode na použitie. Pri vypínačoch a zásuvkách hľadajte na vonkajšej alebo vnútornej strane, prípadne v katalógu výrobcu pre príslušný modelový rad výrobku.

Aké IP krytie do kúpeľne potrebujem?

Odporúčam vypínače, zásuvky, inštalačné krabice a ďalšie zariadenia s krytím IP44 alebo vyšším. Kúpeľňa sa však delí na tzv. inštalačné zóny, v ktorých je rôzne riziko úrazu el. prúdom. Kúpeľniam sa bližšie venuje norma STN 33 2000-7-701 (Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou).

Aké IP krytie svietidiel potrebujem?

To záleží od umiestnenia svietidla. Pre väčšinou miestností v byte a dome vyhovie krytie IP20. Do kúpeľne, pivnice, do exteriéru a priestorov so zvýšenou vlhkosťou odporúčam aspoň krytie IP44.

Aká je norma predpisujúca krytie IP44, IP20 a pod.?

Samotné stupne krytia IP definuje slovenská technická norma STN EN 60529, prebratá z európskej normy EN 60529 a medzinárodnej normy IEC 60529. Potrebný stupeň krytia pre jednotlivé zariadenia však definujú ďalšie normy, ktoré predpisujú parametre elektroinštalácie pre jednotlivé typy budov alebo miestností. Sú ich však desiatky, takže v tomto článku na ne nie je priestor.

Kde nájdem vypínače IP44, zásuvky IP44 a svietidlá IP44?

Prejdite na porovnanie cien kliknutím na tento odkaz.

Použité zdroje:

Hľadáte zariadenia s krytím IP44?

vypinac ip44

Vypínače s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Zásuvka IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Zásuvky s krytím IP44 do kúpeľne a do exteriéru:

Svietidlo IP44 do kúpeľne alebo do exteriéru

Svietidlá s krytím IP44 a vyšším do kúpeľne a do exteriéru:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Obsah
Návrat hore