Zmena energetických štítkov EU pre spotrebiče od roku 2021

Energetická trieda spotrebičov a nové energetické štítky od 2021 – pozrite si, čo sa zmenilo

V roku 2021 sa pri nákupe elektrospotrebičov stretnete s novou verziou energetických štítkov. Zmenil sa ich vzhľad, ale aj radenie spotrebičov do energetických tried podľa úspornosti. V článku vám objasním, ako čítať nové energetické štítky, do akých energetických tried sa spotrebiče presunú, akých zariadení sa zmena týka a kedy k nej príde.

Čo sú energetické štítky

Energetické štítky pre elektrospotrebiče zaviedla EÚ už v r. 1994 (teda o 10 rokov skôr, ako sme sa stali jej členom). Chceli tak uľahčiť nám – spotrebiteľom orientáciu v úspornosti a najdôležitejších parametroch chladničiek, práčok, vysávačov, televízorov a mnohých ďalších typov spotrebičov (povinne označované skupiny pribúdali postupne v ďalších rokoch). 

Podľa tvrdenia Európskej komisie (EK) ide o úspešný projekt, keďže sa štítky za ten čas naučilo rozpoznávať a využívať 85 % spotrebiteľov.

Energetickými štítkami sú označené jednak výrobky v tzv. kamenných predajniach (fyzicky vo forme nálepiek), ale aj výrobky ponúkané v e-shopoch.

Starý pôvodný energetický štítok z chladničky Gorenje 8182MX
„Starý“, teda pôvodný energetický štítok kombinovanej chladničky Gorenje NRM8182MX. Okrem energetickej triedy v jeho vrchnej časti nájdete aj spotrebu energie a parametre ako objem chladiaceho a mraziaceho priestoru či hlučnosť.

Prečo sa štítky menia

Od zavedenia pôvodných energetických štítkov uplynulo už 26 rokov. Za ten čas sa výrobcom spotrebičov darilo neustále zvyšovať ich úspornosť. V súčasnosti sú teda spotrebiče v najmenej úsporných energetických triedach C a D skôr raritou (pre niektoré druhy boli zavedené aj triedy E, F a G).

Naopak, mnohé modely spotrebičov sú omnoho úspornejšie a niekoľkonásobne prevyšujú kritériá pre zaradenie do najúspornejšej triedy A+++.

Dôvodom pre zavedenie nových štítkov je teda opäť zjednodušenie orientácie spotrebiteľov. 
Druhým dôvodom je motivácia výrobcov, aby ďalej tlačili na úspornosť. EK odhaduje, že do r. 2030 by mohli nové energetické štítky pomôcť ušetriť až 38 TWh (terawatthodín) elektrickej energie. Pre ilustráciu – ide o 38 000 000 000 kWh, čo je cca ročná spotreba elektriny v Maďarsku.

Kedy zmena prebehne

Výmena starých energetických štítkov za nové započala 1. marca 2021. Od uvedeného dátumu sa týka nasledujúcich spotrebičov:

 • práčky a práčky s integrovanými sušičkami,
 • umývačky riadu,
 • elektronické displeje – sem po novom patria okrem TV napr. aj počítačové monitory,
 • bežné domáce chladničky a mrazničky,
 • vinotéky a chladničky na nápoje,
 • chladničky na komerčné využitie v predajniach či predajných automatoch.

Na výmenu štítkov na konkrétnych spotrebičoch za nové mali predajcovia 14 pracovných dní. To znamená, že v súčasnosti by ste mali pri týchto typoch spotrebičov vidieť už iba nové energetické štítky.

Od 1. septembra 2021 sa výmena dotkne aj svetelných zdrojov ako sú napr. žiarovky, žiarivky, LED žiarovky, žiarivkové trubice a pod.

Na výmenu štítkov na svetelných zdrojoch však budú mať výrobcovia, resp. predajcovia až 18 mesiacov. To znamená, že s pôvodnými energetickými štítkami na žiarovkách, žiarivkách, trubiciach či LED paneloch sa budete môcť stretnúť až do 28. februára 2023.

Výnimku z preznačovania novými energetickými štítkami majú displeje a ďalšie spotrebiče, ktoré budú do konca r. 2021 stiahnuté z predaja z dôvodu nízkej energetickej úspornosti. Tie môžu byť označené pôvodnými štítkami do konca r. 2021, potom budú z predaja vyradené.

Ako čítať energetické štítky spotrebičov – čo sa mení?

V prvom rade sú to už spomínané energetické triedy spotrebičov. Stará stupnica, ktorá zahŕňala triedy A+++, A++, A+, A, B, C, D bola prepracovaná. Nová stupnica sa skladá z písmen A, B, C, D, E, F, G. Energetická trieda A je najúspornejšia, energetická trieda G najmenej úsporná. 

Napr. chladnička, ktorá spadala do triedy A+++ môže byť preradená buď do triedy B alebo aj C či D

Najvyššia energetická trieda A ostane rezervovaná pre zariadenia, ktoré budú ešte úspornejšie než tie súčasne najúspornejšie v starej triede A+++. Tie tak budú môcť byť preradené nanajvýš do novej triedy B. 

Medzi starými a novými energetickými triedami teda neexistuje priamy vzťah.

Na výpočet pre zaradenie do konkrétnej triedy totiž musia výrobcovia brať do úvahy aj vlastnosti spotrebiča. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že napr. chladnička s polovičným objemom by bola o polovicu úspornejšia a patrila by do vyššej energetickej triedy. To však nie je úplne pravda, keďže vám taká chladnička poskytne menej priestoru na potraviny

Kritériá pre zaradenie do energetickej triedy sú teda prepočítavané relatívne s prihliadnutím na ostatné parametre spotrebiča (ako je napr. už spomínaný objem chladničiek, uhlopriečka televízorov, výkon vysávačov a pod). 

Tieto kritériá sa s príchodom nových energetických štítkov menia pri niektorých spotrebičoch tiež.

Okrem energetických tried sa mení aj dizajn štítkov:

 • bledomodré orámovanie okolo štítku nenájdete, jednotlivé sekcie sú rozdelené tenkými čiernymi čiarami,
 • hodnota spotreby energie v kWh je umiestnená do stredu štítku a je viac výrazná,
 • nadpis v hlavičke má zmenený typ písma a farbu na tmavomodrú,
 • v hlavičke pribudol QR kód s adresou internetovej stránky, na ktorej si môžete overiť pravdivosť parametrov konkrétneho spotrebiča,
 • pribudli nové piktogramy pre jednotlivé typy spotrebičov a tie pôvodné sa zmenili (pozri ďalej v článku).
Porovnanie starého a nového energetického štítka or roku 2021 v EU.
Porovnanie starého a nového energetického štítka or roku 2021 v EU. Zmeny nie sú len kozmetické, hoci princíp ostáva zachovaný.

Nové symboly pre jednotlivé typy elektrospotrebičov

Okrem už spomenutých zmien sú najvýznamnejšou zmenou aj nové piktogramy pre jednotlivé typy spotrebičov, ktoré špecifikujú ich najdôležitejšie parametre

Pre niektoré typy spotrebičov sú energetické štítky úplnou novinkou a dosiaľ nimi neboli označované.

Nový energetický štítok chladničky a mrazničky od 2021

V spodnej časti nájdete piktogramy s hodnotami, ktoré špecifikujú objem chladiacej časti, objem mraziacej časti a úroveň hluku.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • nový piktogram pre objem chladiacej časti,
 • neuvádza sa minimálna teplota mraziacej časti,
 • nová ikona pre hlučnosť, nové označenie emisnej triedy hluku.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre chladničky
Nový energetický štítok od roku 2021 pre chladničky

Nový energetický štítok vinotéky od 2021

V spodnej časti môžete vidieť údaje o počte štandardných vínových fliaš, ktoré môžete vo vinotéke uskladniť a úroveň hluku.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • nový piktogram pre počet fliaš,
 • nová ikona pre hlučnosť, nové označenie emisnej triedy hluku.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre vinotéky
Nový energetický štítok od roku 2021 pre vinotéky

Nový energetický štítok práčky od 2021

Na jeho spodku môžete nájsť údaje o kapacite bielizne, spotrebe vody, hlučnosti, účinnosti odstreďovania či dobe trvania pracieho programu.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • spotreba energie sa uvádza ako vážený priemer na 100 pracích cyklov,
 • kapacita sa uvádza v kg pre ekologické pracie programy Eco 40-60,
 • spotreba vody sa uvádza ako vážený priemer pre jeden prací cyklus,
 • úroveň hluku je uvedená iba pre odstreďovanie,
 • nový indikátor pre dobu trvania ekologického programu Eco 40-60.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre práčky
Nový energetický štítok od roku 2021 pre práčky

Nový energetický štítok práčky so sušičkou od 2021

Všetky údaje sú rozdelené zvlášť pre prací cyklus a zvlášť pre kombinovaný cyklus prania so sušením.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • spotreba energie sa uvádza ako vážený priemer na 100 pracích cyklov a samostatne na 100 cyklov prania so sušením,
 • kapacita sa uvádza v kg samostatne pre prací cyklus a pre cyklus prania so sušením,
 • spotreba vody sa uvádza ako vážený priemer pre jeden prací cyklus a samostatne pre jeden prací cyklus so sušením,
 • úroveň hluku má označenie emisnej triedy hluku,
 • doba trvania sa uvádza samostatne pre pre prací cyklus a pre cyklus prania so sušením.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre práčky so sušičkou
Nový energetický štítok od roku 2021 pre práčky so sušičkou

Nový energetický štítok umývačky riadu od 2021

Nájdete na ňom okrem energetickej triedy a spotreby energie aj kapacitu, hlučnosť či dobu trvania programu.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • spotreba elektriny sa uvádza pre 100 umývacích cyklov v ekologickom Eco programe,
 • spotreba vody sa uvádza ako vážený priemer na jeden umývací cyklus v ekologickom Eco programe,
 • je uvedená doba trvania Eco programu,
 • pridaný je aj piktogram pre hlučnosť s uvedením triedy emisie hluku, 
 • pribudol piktogram pre kapacitu v Eco programe.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre umývačky riadu
Nový energetický štítok od roku 2021 pre umývačky riadu

Nový energetický štítok televízora a obrazovky od 2021

Okrem energetickej triedy na ňom nájdete napr. aj spotrebu v HDR režime s vysokým dynamickým rozsahom farieb (ak zariadenie túto funkciu podporuje) či uhlopriečku. Spotreba v HDR je totiž vyššia než v štandardnom farebnom režime.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • spotreba elektriny sa uvádza na 1 000 h prevádzky, 
 • uvádza sa aj spotreba elektriny na 1 000 h prevádzky v režime HDR,
 • bola odstránená hodnota príkonu zariadenia a vypnutia zariadenia z pohotovostného režimu, 
 • na piktograme s uhlopriečkou obrazovky v cm a palcoch nájdete aj rozlíšenie špecifikované ako počet pixelov v horizontálnej a vertikálnej rovine.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre televízory a obrazovky
Nový energetický štítok od roku 2021 pre televízory a obrazovky

Nový energetický štítok svetelného zdroja od 2021

Týka sa napr. žiaroviek, kompaktných žiariviek, LED žiaroviek, žiarivkových trubíc, LED trubíc či LED panelov.

Nájdete na ňom energetickú triedu svetelného zdroja a spotrebu elektriny na 1 000 h. Na rozdiel od ostatných štítkov je štítok pre svetelné zdroje menší – užší aj nižší. QR kód na prístup k údajom o svetelnom zdroji na internete nenájdete v hlavičke, ale v pravom spodnom rohu štítka.

Zmeny oproti starým štítkom:

 • žiadne ďalšie zmeny okrem energetickej triedy a dizajnu štítku sa neuskutočnili.
Nový energetický štítok od roku 2021 pre svetelné zdroje
Nový energetický štítok od roku 2021 pre svetelné zdroje

Nové energetické štítky sa od r. 2021 sa týkajú aj chladničiek s predajnými automatmi, chladničiek na nápoje či mrazničiek na zmrzlinu. Keďže však nejde o bežné spotrebiče, detaily o nich neuvádzam – môžete ich nájsť na stránke Label2020.eu.

Podeľte sa s čitateľmi o skúsenosti

Sledujete spotrebu energie pre celú domácnosť či jednotlivé spotrebiče? 

Je pre vás úspornosť dôležitá pri nákupe spotrebičov? 

Využívate energetické štítky?

Podeľte sa s ostatnými čitateľmi v komentároch o svoje skúsenosti, prípadne otázky či nejasnosti. Posnažíme sa ich zodpovedať.

Použité zdroje:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore