prudovy chranic najcastejsie otazky titulka 1200 800

Prúdové chrániče: 14 najčastejších otázok a odpovedí

Hoci som už v tomto magazíne napísal o prúdových chráničoch viacero článkov, stále ostali niektoré otázky v textoch nezodpovedané. Do tohto článku som pre vás teda zhrnul 14 najčastejších z nich a pokúsil sa na ne odpovedať.

Michal Toma

Článok pripravil: Michal Toma

🔍 Odkiaľ mám informácie

Odpovede na otázky som zostavil s použitím informácií z noriem (STN), mojej praxe s prúdovými chráničmi a praktických skúseností iných elektrikárov. 

⚠️ Prosím, majte na pamäti, že zasahovať do elektroinštalácie a montovať, demontovať či vymieňať prúdové chrániče môže iba kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením podľa vyhl. 508/2009 Z. z. Neriskujte zbytočne – nechajte to na odborníka, nech riskuje on. 😀

1. Ako funguje prúdový chránič a aký je jeho princíp?

Na prvý pohľad vyzerá ako istič, no chráni pred úrazom a/alebo aj pred požiarom. Napriek tomu má prúdový chránič jednoduchý princíp činnosti:

 • sleduje, koľko prúdu odchádza do obvodu – napr. cez zásuvku do spotrebičov,
 • sleduje, či sa vracia cez nulák rovnaké množstvo prúdu,
 • ak sa vracia menej, prúd niekam uniká,
 • unikať môže do zeme cez ľudské telo, stenu a porušenú izoláciu kábla, preseknutý predlžovací kábel, plechový kryt spotrebiča (ktorý je spojený so zemou cez ochranný vodič)…,
 • ak uniká menej ako je hodnota menovitého rozdielový prúdu (napr. 30 mA pri 30 mA chráničoch, ktoré sú najpoužívanejšie), nič sa nedeje a chránič nereaguje,
 • ak uniká viac, hrozí úraz alebo požiar, chránič vypne obvod rovnako ako istič pri skrate či nadprúde.

Príklad:
V prípade 30 mA chrániča ide do obvodu 100 mA, no vracia sa 69 mA. Rozdiel je 31 mA, takže chránič vypne obvod. V skutočnosti je 30 mA skôr horná hranica a je to často pár mA pod 30, aby bola rezerva. 

Ak potrebujete viac informácií o tom, na čo slúži prúdový chránič a aký je jeho princíp, nájdete ich v článku Ako funguje prúdový chránič – princíp, normy, využitie.

2. Kde použiť prúdový chránič?

Za mňa – všade, kde sa len dá. Výnimkou sú možno nejaké stroje a zariadenia, s ktorými manipulujú len kvalifikovaní elektrikári, ale to platí pre priemysel a neobytné budovy. 

Ak ide o to, kde použiť prúdový chránič v domovej elektroinštalácii, odpoveď je všade.

3. Je použitie prúdového chrániča povinnosť?

⚠️ Slovenské technické normy predpisujú ochrániť prúdovým chráničom v obytných budovách všetky svetelné obvody a všetky zásuvkové obvody so zásuvkami do 32 A vrátane. 

Použiť prúdový chránič je teda povinnosť vo všetkých nových elektroinštaláciách v domoch i bytoch. Samozrejme, normy predpisujú prúdový chránič aj pre iné typy objektov. Ale tých situácií je toľko, že sa to sem nezmestí a asi by sa vám to ani nechcelo čítať. 

4. Aká je cena prúdového chrániča?

Keď berieme do úvahy 30 mA chrániče používané na ochranu pred úrazom elektrinou (najčastejší typ), je to okolo 30 € za jednofázový chránič pre 230 V obvod (napr. zásuvky v byte). Trojfázový prúdový chránič je drahší, od cca 30 do 60 €. Záleží na parametroch a značke.

5. Aké typy prúdových chráničov existujú a ako vybrať

30 mA prúdové chrániče sa používajú na ochranu pred úrazom (chránia aj pred požiarom), pretože 30 mA striedavých za tú desatinu sekundy, kým chránič vypne, neohrozí váš život.

300 mA prúdové chrániče sa používajú na ochranu proti požiaru – buď v samostatných obvodoch alebo ako ochrana celého objektu.

Existujú aj prúdové chrániče so vstavaným ističom. Šetria priestor v rozvádzači a sú ideálne pre staršie elektroinštalácie, do ktorých chcete doplniť nový obvod už chránený chráničom. Takisto sú dobré, ak chcete v novej inštalácii dať nejaký obvod na samostatný chránič (napr. kde je zásuvka s citlivým zariadením ako mraznička).

Prúdové chrániče môžeme rozdeliť aj podľa iných parametrov:

 • menovitý rozdielový prúd,
 • menovitý prúd, 
 • typ chrániča, 
 • skratová odolnosť, 
 • či v prípade chráničov s ističom aj charakteristika vstavaného ističa.

Podrobne to rozoberám v samostatnom článku:

Aký prúdový chránič do domu, bytu, kúpeľne či k bazénu? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.

6. Môžem použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač?

Použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač nie je dobrý nápad, pretože ho opotrebujete. 

Na to sú určené hlavné vypínače na DIN lištu. Vyzerajú ako ističe, ale nemajú mechanizmus na ochranu pred skratom a nadprúdom, slúžia iba na ručné vypínanie. Takže sú lacnejšie.

Taký hlavný vypínač kúpite za pár eur – existuje v jednofázovej i trojfázovej verzii.

7. Prečo vyhadzuje prúdový chránič?

Príčin, prečo vyhadzuje prúdový chránič, môžu byť desiatky, ale vieme ich rozdeliť na 2 skupiny:

 1. porucha samotného chrániča – to je dosť zriedkavé a horšie je, ak chránič nevypína vtedy, keď má,
 2. porucha v obvode. 

Poruchy vypínajúce prúdový chránič môžu byť v obvode v kabeláži, spotrebiči, prívodnom kábli… uvediem pár príkladov:

 • porušila sa izolácia (rozbitý kryt spotrebiča, preseknutý kábel) a dotkli ste sa živej časti pod napätím – prúd prechádza cez vaše telo do zeme,
 • predral sa kábel alebo ste ho prevŕtali – medzi fázovým a ochranným vodičom je skrat alebo prúd uniká do zeme cez stenu, 
 • pricvikli ste prívod spotrebiča alebo predlžovačku napr. nábytkom, dverami… prúd uniká do ochranného vodiča alebo do zeme cez podlahu (je otázne, či by to bolo až 30 mA, ale môže sa stať, stačí trochu vlhkosti), 
 • presekli ste prívod alebo predlžovák kosačky či náradia, tam stačí vlhká tráva a je vybavené,
 • poškodila sa izolácia nejakej súčasti alebo kábla vo vnútri spotrebiča, súčasť/kábel sa oprel  plechový kryt, ktorý je spojený s ochranným vodičom a prúd uniká do ochranného vodiča.

⚠️ Zasahovať do elektroinštalácie a spotrebičov môže iba kvalifikovaná osoba
Ak vyhadzuje prúdový chránič a neviete si rady, neopravujte elektrospotrebič, elektroinštaláciu či elektrické zariadenie sami. Riskujete svoj život a život každého, kto to bude potom používať. Zavolajte si elektrikára/opravára, nech riskuje radšej on. 😀

8. Ako vyskúšať prúdový chránič?

Poznám 3 spôsoby, ako vyskúšať prúdový chránič: 

1. Testovacím tlačidlom

Testovacie tlačidlo nájdete na každom chrániči. Napr. na chráničoch Eaton je žlté, na chráničoch iných značiek býva aj sivé či biele. Vždy však býva označené písmenom T alebo slovom TEST. 

Funguje to tak, že testovacie tlačidlo prepojí fázový vodič na strane spotrebiča (či jeden z nich v prípade trojfázového chrániča) s nulákom na strane rozvodnej siete. 

Nastane teda situácia podobná poruche, keďže prúd sa nebude vracať priamo cez mechanizmus chrániča, ale obíde ho a pôjde rovno späť do siete – tj. ako keby unikal mimo do zeme. 

Prúd ide cez rezistor, ktorý ho obmedzí na hodnotu, aká vypne chránič (čiže vyše 30 mA v prípade 30 mA chrániča), aby ste zase nevyvolali zbytočný skrat a nezaťažovali chránič a istič.

Testovacím tlačidlom by ste mali skúšať prúdový chránič každý mesiac.

Ako vyskúšať prúdový chránič? Najjednoduchšie to je stlačením testovacieho tlačidla.
Ako vyskúšať prúdový chránič? Najjednoduchšie to je stlačením testovacieho tlačidla.

2. Dvojpólovou skúšačkou

Jeden hrot skúšačky priložíte do ľavej zdierky zásuvky (fáza) a druhým hrotom sa dotknete ochranného vodiča. Do zeme tak uniká prúd, ktorý je dostatočný, aby chránič vypol. Pozor, toto nemusí platiť vždy a s každou skúšačkou, niekedy môže byť prúd menší a chránič nevypne. Berte to teda iba ako orientačný test.

3. „Revíznym“ meracím prístrojom

Predchádzajúce testy iba overujú, či funguje mechanizmus chrániča a detekcia prúdu. Nehovoria nič o tom, či chránič vypína dostatočne rýchlo a o hodnote prúdu, kedy vypína. A to je takisto dôležité!

Ako teda otestovať prúdový chránič poriadne?

Presné hodnoty, a teda aj podrobný test viete spraviť iba špecializovaným meracím prístrojom, akí používajú revízni technici. Majú ho aj niektorí lepšie vybavení elektrikári, ktorí nerobia revízie.

⚠️Nezabúdajte na revíziu
Aj to, že prúdový chránič bez špeciálneho prístroja dôkladne neotestujete je dôvod, prečo musí po každej montáži prúdového nasledovať revízia. Iba tak budete vedieť, že elektroinštalácia je skutočne bezpečná.

9. Prúdový chránič – aká je značka v schémach a výkresoch?

Pre prúdový chránič sa používa rôzna značka, najčastejšie používané značky pre jednopólové a dvojpólové schémy uvádzam na obrázku:

Prúdový chránič – schematická značka pre 1-pólové a 2-pólové schémy.
Schematická značka prúdového chrániča pre 1-pólové a 2-pólové schémy.

Označenie pre prúdový chránič býva takisto rôzne, napríklad:

 • FI, Fíčko, FI-istič – to sa používa u nás a v ČR, vychádza z gréckeho písmena fí, ktoré označuje magnetický tok, ktorý využíva súčtový transformátor v chrániči na detekciu rozdielov prúdov,
 • RCD – pochádza z anglického označenia Residual current device, doslova zariadenie reziduálneho prúdu, používa sa najčastejšie,
 • RCCB – z anglického Residual current circuit breaker, (takmer) doslova istič reziduálneho prúdu,
 • RCBO – označenie pre chránič so vstavaným ističom, z anglického Residual current breaker with overcurrent protection, čiže istič reziduálneho prúdu s nadprúdovou ochranou,
 • GFCI – z anglického Ground fault circuit interrupter, čiže niečo ako vypínač pri poruche prúdu unikajúceho do zeme, používa sa pri 5 mA chráničoch inštalovaných priamo v zásuvkách (USA, Kanada),
 • ALCI – z anglického Appliance leakage current interrupter, čiže niečo ako vypínač/istič pri poruche unikajúceho prúdu, toto označenie je najzriedkavejšie.

10. Aká je najlepšia značka (výrobca) prúdového chrániča?

Ťažko vybrať najlepšiu značku prúdových chráničov, ale medzi najobľúbenejšie na slovenskom trhu patria Eaton (tá je moja top), Legrand, Schneider, ETI či OZE.

11. Ako zapojiť prúdový chránič

Zapojení sú desiatky, tie základné v bytoch a domoch ukazujem v článku Prúdový chránič: zapojenie a schémy s príkladmi.

12. Môžem zapojiť dva prúdové chrániče za sebou?

Teoreticky áno a na bezpečnosť obvodu to nebude mať vplyv. Nedodržíte však selektivitu. 

Čo to znamená?

Že ak dáte 30 mA prúdový chránič za 30 mA prúdový chránič, budú vypadávať v prípade poruchy aj tak oba naraz.

V praxi má teda zmysel použiť na jednotlivé obvody 30 mA chrániče (normy to pre obytné priestory dokonca predpisujú) a celý objekt potom chrániť jedným 300 mA chráničom proti požiaru (prípadne 100 mA chráničom).

⚠️ Celé by to však mal navrhnúť projektant alebo skúsený elektrikár. 

13. Môžem namontovať prúdový chránič naležato?

Vo väčšine prípadov áno. Vždy sa však riaďte pokynmi výrobcu – montážnu polohu uvádzajú buď v priloženom návode, alebo v katalógovom liste. Väčšina z nich uvádza, že poloha je ľubovoľná.

14. Predám prúdový chránič  – má zmysel kupovať použité prúdové chrániče?

Dôrazne to neodporúčam. Jednak bez špeciálneho meracieho prístroja neviete otestovať, či sú 100 % funkčné a za druhé, nikto vám nedá záruku ako výrobca pri novom chrániči. 

Tých ušetrených 30 € za ohrozenie bezpečnosti vás a vašej rodiny naozaj nestojí.

Máte ďalšie otázky?

Pokojne sa pýtajte v diskusii pod článkom. Nezaručujem, že budem vedieť odpovedať, ale pokúsim sa. 🙂

Aký prúdový chránič do domu, bytu, kúpeľne či k bazénu? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.


Zdroje:

 1. https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTQ1MjAy
 2. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22455.0.html
 3. https://www.eaton.com/au/en-gb/products/low-voltage-power-distribution-controls-systems/circuit-breakers/residual-circuit-breaker-with-overcurrent-protection.html
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
 5. https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=7178.0
 6. foto: pixabay.com

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Obsah
Návrat hore