Prúdový chránič: zapojenie, schémy, príklady

Prúdový chránič: zapojenie a schémy s príkladmi

Neviete, ako zapojiť prúdový chránič? Existujú desiatky spôsobov, keďže každý rozvádzač je iný. Ukážem vám však základné schémy zapojenia prúdových chráničov a najčastejšie príklady, z ktorých môžete vychádzať pri elektroinštaláciách v byte či dome.

Obsah článku:

Michal Toma

Článok pripravil: Michal Toma

🔍 Odkiaľ mám informácie

Keď som pracoval ako elektrotechnik, zapojil som nespočet prúdových chráničov, ističov či rozvádzačov. Informácie vám prinášam s prihliadnutím na aktuálne platné technické normy i odporúčaniami z odbornej literatúry a praxe.

⚠️ Upozornenie:

Inštalovať, opravovať a zasahovať do elektroinštalácie môže iba kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Tento článok slúži iba na ukážku, nenesiem zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z neho.

Čo je prúdový chránič a ako funguje

Prúdové chrániče sú zariadenia, ktoré vás ochránia pred úrazom elektrinou a požiarom. Vyzerajú ako ističe, ale fungujú inak. Chránič sleduje množstvo prúdu, ktoré cezeň prúdi do obvodu a porovnáva ho s prúdom, ktorý sa vracia. 

Ak sa ho vracia menej, chránič obvod preruší, pretože hrozí úraz – prúd môže pretekať do zeme cez vaše telo. Môže hroziť aj požiar, keďže prúd môže tiecť do zeme cez:

 •  porušené káble/vodiče a stenu,
 •  plechovú kostru spotrebiča a ochranný vodič,
 •  potrubie (práčka, umývačka, bojler…), ktoré je uzemnené cez ochranné pospájanie. 

Detailnejšie popisujem princíp prúdových chráničov v článku Ako funguje prúdový chránič – princíp, normy, využitie

Ako zapojiť prúdový chránič

Zapojenie prúdového chrániča nie je také jednoduché ako v prípade ističa. Najmä, keď ich máte v obvode viac, môžete ľahko popliesť neutrálne vodiče („nuláky“).

Dôležité totiž je, aby sa prúd z „nulákov“ príslušných obvodov vracal cez chránič, cez ktorý sú obvody pripojené.

Nižšie v článku nájdete aj schémy, najskôr však základ.

5 základných pravidiel pre zapojenie prúdového chrániča:

 1. prúdový chránič musíte istiť ističom (ak ho nemá vstavaný) s rovnakým alebo nižším menovitým prúdom – napr. pred 25 A chránič musíte zapojiť 10 A, 16 A či 25 A istič, nie 32 A istič alebo silnejší,
 2. musíte mať trojvodičovú elektroinštaláciu typu TN-S, v dvojvodičovej TN-C chránič nefunguje a jeho použitie je nebezpečné (ako to vyriešiť píšem nižšie v článku),
 3. všetky prúdy, ktoré pretekajú cez L svorky prúdového chrániča sa musia vracať späť cez N svorky toho istého chrániča, ak rozdeľujete za chráničom prúd do viac obvodov so samostatnými ističmi, nuláky musíte spojiť cez prepojovaciu lištu/mostík (ukazujem to v schémach nižšie),
 4. musíte dodržať smer prúdov, ak zapojíte L a N vodič prívodného kábla zhora, musíte zapojiť L a N vodič vývodu zdola – ak to pomiešate, chránič si bude myslieť, že prúd uniká a vypadne, 
 5. po každom zásahu do elektroinštalácie musíte nechať vykonať revíziu, revízny technik odskúša, či chrániče vypínajú pri správnom prúde a včas.

Toľko základy, ale upozorním ešte na 3 dôležité veci:

 1. prúdovým chráničom 30 mA musíte ochrániť všetky svetelné a zásuvkové obvody v dome či byte so zásuvkami do 32 A vrátane (to hovoria normy),
 2. používajte adekvátne prierezy vodičov, tj. aspoň 2,5 mm2 za 16 A ističom, 1,5 mm2 za 10 A ističom, 4 mm2 za 25 A ističom atď.,
 3. hodnoty istenia, prúdových chráničov, typy káblov a prierezy vodičov nemusia platiť vždy, preto by ich mal zvoliť elektrikár alebo projektant podľa daných podmienok. 
Aký prúdový chránič do domu, bytu, kúpeľne či k bazénu? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.

V nasledujúcich príkladoch ukážem zapojenie 30 mA prúdových chráničov. Tie sú určené najmä na ochranu pred úrazom elektrinou, až v druhom rade pred požiarom. 

Takéto chrániče musíte mať na všetkých svetelných a zásuvkových obvodoch do 32 A v obytnej budove. Áno, teda aj v byte či dome.

Existujú aj 300 mA chrániče na ochranu pred požiarom, tie sa však zapájajú ešte pred 30 mA chrániče a ide o špecifické prípady, preto vám to tu nebudem komplikovať.

Označovanie svoriek prúdových chráničov a farieb vodičov v schémach

Každý výrobca používa svoj spôsob označovania svoriek chráničov:

 •  písmenami L pre fázové vodiče a N pre nuláky,
 •  alebo iba písmenom N pre nulák,
 •  alebo číslami – nepárne čísla pre svorky na jednej strane (1 a 3 alebo 1, 3, 5 pri trojfázových), párne pre svorky na druhej strane (2 a 4 alebo 2, 4, 6 pri trojfázových).

V schémach nižšie používam označenie L a N pre jednoduchosť.

⚠️ Neprehliadnite – označovanie farieb vodičov:

 • hnedá – L – fáza alebo L1 – fáza 1 v trojfázovom obvode,
 • čierna – L2 – fáza 2,
 • sivá – L3 – fáza 3,
 • modrá – N – neutrálny vodič, tzv. nulák,
 • žltozelenáv schémach ako zelená – PE – ochranný vodič alebo PEN – kombinovaný vodič (nulák aj ochranný v jednom, v starých dvojvodičových sieťach TN-C).

Poďme už na konkrétne schémy prúdových chráničov.

Zapojenie pre prúdový chránič v nových elektroinštaláciách (TN-S)

Nasledujúce zapojenia sa budú týkať nových elektroinštalácii typu TN-S s troma vodičmi (hnedý, modrý, žltozelený), resp. piatimi v trojfázových rozvodoch. 

Zapojenia v starých elektroinštaláciách typu TN-C nájdete nižšie v článku.

Základné principiálne zapojenie prúdového chrániča v sieti TN-S

Toto zapojenie ukazuje princíp a odpovedá na častú otázku: 

Prúdový chránič pred alebo za istič?

Záleží na situácii, ale vždy musíte dodržať základné bezpečnostné pravidlo, tj. že prúdový chránič musí byť vždy istený ističom, ktorý má rovnaký alebo menší menovitý prúd, teda:

 • ak máte 25 A (hlavný) istič, musíte zaň dať min. 25 A chránič, 40 A chránič, 63 A chránič… 
 • ak máte 32 A istič, musíte zaň dať min. 40 A chránič, 63 A chránič… alebo silnejší, pretože 25 A chránič taký prúd nevydrží.
Schéma základného zapojenia prúdového chrániča ukazujúca princíp.
Schéma základného zapojenia prúdového chrániča ukazujúca princíp.

V schéme základného zapojenia prúdového chrániča vidíte predradený istič 25 A. Ak by ste za takýto chránič chceli zapojiť zásuvky, museli by ste doplniť 16 A istič, ak svetlá, tak 10 A istič.

Všimnite si aj smery prúdu zakreslené červenými šípkami. Keď ide v danom okamihu do obvodu prúd cez chránič smerom nadol, musí sa vracať smerom nahor. 

💡 Poznámka:

Áno, viem, striedavý prúd mení smer 50-krát za sekundu, lebo 50 Hz, ale to, čo som napísal, platí pre jeden konkrétny okamih.

Povinnosť dodržať smery prúdov platí aj pre zapojenie 3-fázového prúdového chrániča. Smery tam však nekreslím, pretože je to zložitejšie a nechcem vás popliesť.

Všetky ďalšie zapojenia sú zjednodušené – chýba napr. prepäťová ochrana a ďalšie prvky. Nedávam ich tam, aby som vám schému zapojenia prúdových chráničov zbytočne nekomplikoval a neodvádzal vašu pozornosť od podstaty.

Zapojenie prúdového chrániča v byte pri novej elektroinštalácii

Pozrime sa teda na typické zapojenie prúdových chráničov v byte.

Schéma vhodného zapojenia prúdových chráničov v novej elektroinštalácii v byte.
Schéma vhodného zapojenia prúdových chráničov v novej elektroinštalácii v byte.

Prívod od hlavného ističa a elektromera v spoločných priestoroch činžiaku pokračuje dnu do bytu. 

Prívod je dvojvodičový, teda sústava TN-C. Pre celú rozvodnú skrinku sa však kombinovaný vodič PEN deli na neutrálny („nulák“ – modrý – N) a ochranný (žltozelený – PE). Takto vznikne sieť TN-S, takto sa to v starých bytoch robieva a takto je to správne. A niekedy sa to celé označuje ako TN-C-S.

Fázový vodič ide cez hlavný vypínač (iba vypína, nie je to istič) a delí sa na 2 vetvy:

 1. svetelná vetva chránená jedným prúdovým chráničom,
 2. zásuvková vetva chránená jedným prúdovým chráničom.

Za každý chránič môžete dať aj viac ističov a teda okruhov, ale nechcelo sa mi ich kresliť 10… lebo veď načo. 

Často sa používa viac zásuvkových obvodov kvôli výkonným spotrebičom ako rúra, klimatizácia, práčka, sušička, ktorých odber spolu môže prekročiť 16 A. A to by jeden istič nezvládol. 

⚠️ Častá chyba – popletenie nulákov
Všimnite si, že všetky „nuláky“ sú pripojené cez prepojovacie lišty (mostíky) tak, aby sa prúdy vracali vždy cez daný chránič. Ak chránič obídete alebo „nulák“ zapojíte omylom k druhému, budú chrániče vypadávať. Toto je najčastejšia chyba pri zapájaní prúdových chráničov.

A všimnite si aj ďalšiu vec – v obvode sú 2 chrániče. 

Prečo nie jeden? 

Lebo ak by ste dali na jeden chránič aj osvetlenie, pri malej poruche nejakého spotrebiča by vám ostala tma v celom byte. Sami si odpovedzte, či vám ušetrených 30 € za tie nervy stojí. 🙂

💡 Tip pre vás:
Na svetlo väčšinou stačí 1 obvod – ten môžete istiť aj prúdovým chráničom so vstavaným ističom 30 mA/10 A. Zapojenie nájdete nižšie v článku.

Trojfázový prúdový chránič: zapojenie v dome

Väčšina domov má trojfázovú prípojku a trojfázový hlavný istič. Používa sa v nich trojfázový prúdový chránič a trochu odlišné zapojenie. 

Prečo nie viac jednofázových? Z 3 dôvodov:

 1. je to lacnejšie,
 2. je to jednoduchšie na zapojenie, 
 3. ak sú v obvode trojfázové spotrebiče alebo zásuvky, nesmie vypadnúť jedna fáza a ostatné ostač pripojené, elektromotory a niektoré iné trojfázové spotrebiče by to mohlo zničiť.

Chráničov môže byť viacero, najčastejšie okolo 4. Ukážem vám však základné zapojenie s dvoma trojfázovými prúdovými chráničmi. 

Prúdový chránič 3-fázový a jeho zapojenie v novom dome

Zapojenie je pre dom s novou elektroinštaláciou (môže byť aj starý s novou, nielen novostavba), kde je od elektromera natiahnutá sieť TN-S s 5 vodičmi – 3 fázy, „nulák“ a ochranný vodič.

Trojfázový prúdový chránič a jeho zapojenie (schéma) v dome s novou elektroinštaláciou (TN-S). 
Trojfázový prúdový chránič a jeho zapojenie v dome s novou elektroinštaláciou (TN-S). 

Vodiče sa od trojfázového hlavného vypínača rozdeľujú k dvom trojfázovým prúdovým chráničom. Z každého chrániča je potom vedený jednofázový istič pre príslušný zásuvkový alebo svetelný okruh. 

Prečo tak zložito? 

Kvôli rovnomernému zaťaženiu fáz – aby ste nepreťažovali 1 či 2 fázy rozvodnej siete. 

A to je výhodné pre distribučnú sieť i pre vás. Bolo by zbytočné, ak by ste napríklad:

 • z 1 fázy brali 28 A, 
 • z druhej 12 A,
 • z tretej 10 A. 

Pretože celý 25 A hlavný istič by vám vypínal, pritom by ste ešte mali výkonovú rezervu.

Aj v tomto prípade môže byť ističov za chráničom viac či menej. A môže byť medzi nimi aj trojfázový istič pre trojfázový spotrebič alebo zásuvku. 

Ale nechcel som to v schéme zbytočne čo? 

Správne! Nechcel som vám to komplikovať.

Aj tu si všimnite, že nuláky sa vracajú vždy na príslušný prúdový chránič, z ktorého sú vedené fázové vodiče pre dané obvody.

💡 Tip pre vás:
Pre citlivé obvody môžete použiť samostatný prúdový chránič, prípadne prúdový chránič so vstavaným ističom (zapojenie nájdete nižšie).

Príklad:
Odídete na dovolenku a naprší do vonkajšej zásuvky. Vám kvôli tomu vypadne mraziaci box a rozmrazí sa 20 kg mäsa. To asi nechcete. Zle to môže narobiť aj pre iné citlivé prístroje – chladenie vínneho skladu, akvárium, vyhrievanie pre sliepky, zdravotnícke prístroje… 

Aký prúdový chránič do domu, bytu, kúpeľne či k bazénu? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.

Ako zapojiť prúdový chránič v sieti TN-C: dá sa to, ale…

TN-C je sieť s dvoma vodičmi:

 1. fázový (L),
 2. kombinovaný (PEN) – kombinuje v sebe funkciu pracovného neutrálneho vodiča (nuláka) a ochranného vodiča.

V moderných inštaláciách TN-S kombinovaný vodič nie je, namiesto neho je samostatný neutrálny vodič (N, nulák – modrý ) a ochranný vodič PE – žltozelený

Siete TN-C sa montovali do starých panelákov a domov, najčastejšie s hliníkovými káblami, a to z dôvodu šetrenia.

Prúdový chránič v sieti TN-C nemôžete použiť len tak, musíte ešte pred ním vytvoriť sieť TN-S, tj. rozbočiť PEN vodič na samostatný modrý nulák a žltozelený ochranný. 

Príklad ste mohli vidieť na obrázku so zapojením pre byt – tam je sieť TN-C rozbočená už na začiatku. Ale je tam aj nová elektroinštalácia…

…a vy sa teraz určite pýtate – ako na to, keď nechcete meniť celú elektroinštaláciu?

Ak máte v elektroinštalačnom okruhu starý kábel s 2 vodičmi, musíte natiahnuť nový. Týmto spôsobom môžete prerábať elektroinštaláciu postupne po jednotlivých okruhoch, aj keď to neodporúčam – najlepšie je prerobiť všetko naraz. Na zásuvky sa najčastejšie používa kábel CYKY 3×2,5mm2 a na svetlá kábel CYKY 3×1,5 mm2. Ukazujem to v zapojeniach nižšie.

Základné zapojenie prúdového chrániča v sieti TN-C

Prúdový chránič v sieti TN-C: princíp zapojenia.
Prúdový chránič v sieti TN-C a princíp jeho zapojenia.

Zapojenie prúdového chrániča v sieti TN-C v starom byte 

Možno ste už zažili tú situáciu:

Chcete postupne prerobiť elektroinštaláciu a zvýšiť jej bezpečnosť, ale nemôžete rozbombardovať celý byt a natiahnuť všade trojvodičové rozvody, aby chrániče fungovali.

Nie je všetko stratené!

Môžete pridať nový elektroinštalačný okruh s prúdovým chráničom, ale musíte k nemu natiahnuť nový trojvodičový kábel:

Schéma zapojenia prúdového chrániča v sieti TN-C v starom byte pri pridaní nového elektroinštalačného okruhu.
Schéma zapojenia prúdového chrániča v sieti TN-C v starom byte pri pridaní nového elektroinštalačného okruhu.

Prívod je dvojvodičový, fázový vodič ide cez hlavný vypínač (vo väčšine starých bytov nebýva, ale mali by ste ho pridať) na 2 pôvodné ističe a pridaný prúdový chránič, za ním je potom istič pre nový okruh. 

Kombinovaný vodič (PEN) je pripojený k prepojovacej lište. Z nej je vedený samostatný nulák, ktorý cez chránič pokračuje ako nulák do kábla nového obvodu. Zároveň je z PEN lišty natiahnutý žltozelený ochranný vodič PE pre nový obvod. 

Do starých obvodov sú z lišty vedené kombinované PEN vodiče, keďže staré káble majú iba 2 vodiče. Čiže staré obvody zostávajú v sieti TN-C, pre nový sa vytvorila trojvodičová sieť TN-S. 

Namiesto samostatného chrániča a ističa môžete použiť prúdový chránič so vstavaným ističom (a ušetriť tak 1 istič a jeho zapájanie). Schémy nájdete nižšie v článku.

⚡ Bezpečnosť je prvoradá
Pripomínam, že najlepšie je prerobiť celú elektroinštaláciu naraz, lebo staré TN-C obvody nie sú práve najbezpečnejšie. Na niečo takéto, kde pridáte jeden obvod, zrejme nedostanete platnú revíziu.

Trojfázový prúdový chránič: zapojenie v sieti TN-C v starom dome

Podobné situácie nastávajú aj v starých domoch s trojfázovým rozvodom. Aj tam to viete riešiť pridaním chrániča (pokojne aj trojfázového) a natiahnutím nových okruhov s ističmi:

Schéma zapojenia prúdového chrániča v sieti TN-C v starom dome pri pridaní nového elektroinštalačného okruhu.
Schéma zapojenia prúdového chrániča v sieti TN-C v starom dome pri pridaní nového elektroinštalačného okruhu.

Funguje to podobne ako v byte. Za hlavným ističom (na obrázku za ním ešte chýba elektromer) sú menšie ističe pre pôvodné okruhy. Z PEN lišty sú k pôvodným okruhom natiahnuté PEN vodiče. 

Zároveň je z hlavného ističa odbočený ďalší fázový vodič pre nový trojfázový prúdový chránič. Z neho sú napájané nové okruhy cez ističe. 

Nové okruhy sú natiahnuté ako trojvodičové, takže ich PE vodiče sú pripojené k PEN lište. Nulák pre chránič je natiahnutý takisto z PEN lišty, za chráničom je rozbočený pre všetky nové okruhy. 

Aký prúdový chránič do domu, bytu, kúpeľne či k bazénu? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.

Prúdový chránič s ističom: zapojenie

Prúdový chránič s ističom má, ako už názov napovedá, vstavaný istič. Ide teda o istič aj chránič v jednom obale. Takéto vyhotovenie šetrí miesto v rozvádzači a zjednodušuje zapojenie. 

Viac si o nich si môžete prečítať v článku Ako vybrať kombinovaný prúdový chránič s ističom.

Základné zapojenie prúdového chrániča s ističom

Jednofázový a trojfázový prúdový chránič s ističom a ich základné principiálne zapojenie (schéma).
Jednofázový a trojfázový prúdový chránič s ističom a ich základné principiálne zapojenie. 

Keďže chránič má vstavaný istič, nemusí pred ním byť žiadny istič… 

…no, nemusí. Musí, ale nemusíte si lámať hlavu s jeho hodnotou. Čiže, ak máte dajme tomu 40 A či 63 A hlavný istič, takýto prúdový chránič s ističom môžete do obvodu zaradiť priamo, bez predradenia ďalšieho ističa. 

Prúdový chránič s ističom: zapojenie v starom byte

Prihodiť nový prúdový chránič s ističom do novej elektroinštalácie nie je problém. Ukážem vám radšej príklad zapojenia, keď chcete do starej inštalácie pridať nový okruh. 

Je to rovnaká situácia ako v schéme pre starý byt vyššie. Rozdiel je v tom, že za prúdový chránič už nemusíte zaradiť istič, takže ušetríte priestor aj zapájanie.

Nevýhoda?

V prípade poruchy nebudete vedieť, či vypol istič alebo chránič. Ale v praxi to je často jedno, príčinu poruchy nájde šikovný elektrikár tak či tak.

Prúdový chránič s ističom a jeho zapojenie v byte (schéma) pri pridaní nového elektroinštalačného obvodu.
Prúdový chránič s ističom a jeho zapojenie v byte pri pridaní nového elektroinštalačného obvodu. 

Zapojenie prúdového chrániča s ističom v dome

Rovnaká situácia, iba pre trojfázový rozvod v starom dome. Môžete pridať aj trojfázový prúdový chránič s ističom… v praxi to však má zmysel najmä pre trojfázové spotrebiče. 

Ukážem vám radšej, ako do starého domu zapojiť 1-fázový prúdový chránič s ističom:

Prúdový chránič s ističom a jeho zapojenie v starom dome (schéma) pri pridaní nového elektroinštalačného obvodu.
Prúdový chránič s ističom a jeho zapojenie v starom dome pri pridaní nového elektroinštalačného obvodu. 

Štvorvodičový (trojfázový) prívod typu TN-C ide cez hlavný vypínač, za ktorým ešte býva elektromer. Ten som nezakreslil kvôli jednoduchosti, ale všetko býva v jednej rozvodnej skrinke. Pôvodné obvody na zásuvky a osvetlenie sú rozdelené medzi 3 fázy. 

Z jednej fázy (zvoľte takú, aby boli čo najrovnomernejšie zaťažené) je potom vyvedené pripojenie nového prúdového chrániča s ističom. 

Z prepojovacej PEN lišty sú vyvedené PEN vodiče pre pôvodné okruhy, nový ochranný PE vodič pre nový okruh a nový nulák pre pridaný prúdový chránič s ističom. Keďže istič je vstavaný v chrániči, ďalší istič pre nový okruh už netreba.

Ako vybrať kombinovaný prúdový chránič s ističom? Prečítajte si návod.

Ako vybrať prúdový chránič do domu či bytu

Neviete, ako si vybrať prúdový chránič? Prečítajte si návod.

Zapojenie prúdového chrániča – najčastejšie otázky

Prúdový chránič pred alebo za istič?

Zo schém zapojenia vyššie v článku vidíte, že záleží na situácii
⚠️ Vždy sa však riaďte základným pravidlom, že pred každým chráničom musí byť istič (alebo poistka) s menovitým prúdom rovným alebo nižším než menovitý prúd prúdového chrániča. 
Tj. pred 25 A chráničom môže byť istič 25 A, 16 A, 10 A… ale určite nie 32 A a silnejší.

Koľko ističov na prúdový chránič?

Koľko len chcete, ale myslite na to, že keď vypne prúdový chránič, nebude elektrina za žiadnym ističom, ktorý je z toho chrániča napájaný. Odporúčam preto:
⚡ nedať na spoločný chránič svetelné a nesvetelné (napr. zásuvkové) obvody,
⚡dať na samostatný chránič citlivé zariadenia ako mraznička, chladnička, akvárium…, 
⚡ do českých noriem sa dostalo obmedzenie, že z 1 chrániča by mal byť napájaný iba 1 svetelný okruh, to je však taká kurozita a odborníci sa nevedia zhodnúť, či to platí aj pre domy a byty. Nemusíte si s tým (u nás) lámať hlavu.

Môžem za prúdový chránič so vstavaným ističom zaradiť ďalší istič?

Áno, ale neviem si predstaviť situáciu, kedy by to dávalo zmysel. Zaraďovať rovnaký istič je blbosť, lebo vám budú padať oba.
Viem si predstaviť použitie ističo-chrániča 30 mA/16 A na zásuvkový obvod a z neho odbočiť samostatný 10 A istič, ktorým by ste istili pridaný svetelný okruh. Ale v prípade problému so 16 A ističo-chráničom by vám aj tak vypadlo napájanie oboch okruhov. Tak snáď len niekde v núdzovej situácii, keď sa nedá inak.

Môžem použiť prúdový chránič ako hlavný vypínač? 

Nemali by ste, zbytočne ho opotrebujete. Za pár eur kúpite hlavný vypínač, ktorý vyzerá ako istič, ale slúži iba na ručné vypínanie (existuje v jednofázovej i trojfázovej verzii).

Zdroje:

 1. https://akourobit.sk/ako-funguje-prudovy-chranic-princip-normy-vyuzitie/,
 2. http://www.rotex.sk/docs/36-prepatove-ochrany/36c%20LEGRAND/katalog_prirucka_ochrany_PCH.pdf,
 3. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4260.0.html,
 4. Tkotz, Klaus a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 2006,
 5. https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000329563
 6. STN 33 2000-7-722,
 7. STN EN 62423,
 8. STN 33 2000-5-53,
 9. STN EN 61008 – https://eshop.normservis.sk/norma/stnen-61008-1-1.9.2013.html
 10. STN EN 61009 –https://eshop.normservis.sk/norma/stnen-61009-1-1.10.2013.html
 11. https://www.eaton.com/sk/sk-sk/markets/residential/typy-proudovych-chranicu.html,
 12. https://www.oez.sk/aktuality/proudove-chranice-ii-deleni-podle-ochrany-a-rezidualniho,
 13. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17591.0.html
 14. https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=printpage;topic=38079.0

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Obsah článku:

Obsah
Návrat hore